Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Światowe spotkanie koordynatorów ds. Szpitali Przyjaznych Dziecku

W dniach 6-8.06.2014r. w Wilnie odbyło się światowe spotkanie koordynatorów ds. Szpitali Przyjaznych Dziecku krajów rozwiniętych. Z Polski w spotkaniu wzięły udział dwie przedstawicielki w osobach dr  Marzeny Kostuch i dr Urszuli Bernatowicz-Łojko. Wśród wielu poruszanych zagadnień  znalazły się wskaźniki karmienia piersią w krajach rozwiniętych, Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, opieka przyjazna matce. Dyskutowano również nad możliwością ekspansji Idei Szpitala Przyjaznego Dziecku poza oddziały położnicze i noworodkowe. Kolejne spotkanie odbędzie się za 2 lata w Genewie.