Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

SPOTKANIE W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE SANITARNYM (GIS)

W dniu 13.listopada 2019  prof. Maria Wilińska spotkała się z Głównym Inspektorem Sanitarnym  Ministrem Jarosławem Pinkasem w jego siedzibie przy Targowej 65 w Warszawie. Podczas tej wizyty nasza Przewodnicząca przedstawiła Panu Ministrowi główne założenia i cele działalności Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią,  w szczególności  Inicjatywę WHO Szpital Przyjazny Dziecku. Rozmawiano o znaczeniu tej Inicjatywy w propagowaniu karmienia piersią i korzyściach w zakresie poprawy odsetka karmionych piersią, co niesie za sobą implementacja do szpitali Programu 10 kroków do udanego karmienia piersią.

Zadania KUKP są całkowicie zgodne z misja GIS-u. Pan Minister potwierdził, że mamy platformę wspólnych działań. Uznał też, że należy wspierać Komitet i jego starania o wzmocnienie Inicjatywy Szpital Przyjazny dziecku w Polsce i o większe zainteresowanie szpitali zdobyciem tego tytułu.

Podczas spotkania poruszono też temat szczepień ochronnych i ruchów antyszczepionkowych. Problem ten pozostaje w obszarze szczególnego zainteresowania GIS-u. Klinika Neonatologii Szpitala Orłowskiego kierowana przez  prof. Marię Wilińską była jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, w której rozpoczęto szczepienie wcześniaków jeszcze podczas hospitalizacji. Klinika ta opublikowała kilka doniesień naukowych na temat bezpieczeństwa immunizacji czynnej u noworodków urodzonych przedwcześnie oraz wpływu rozpoczęcia programu szczepień ochronnych w szpitalu na wykonawstwo i terminowość realizacji PSO w pierwszych dwóch latach życia.

Pan Minister wyraził też duże zainteresowanie i uznanie dla Programu Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią. GIS chętnie włączy się w tą Inicjatywę poprzez m. in. zweryfikowanie warunków, jakie powinno spełniać taka przestrzeń dla matki karmiącej.  Jest to podniesienie prestiżu Miejsc poprawa bezpieczeństwa  i uwiarygodnienie słuszności naszej akcji.

Działania KUKP Pan Minister obejmuje swoim patronatem, co znajdzie potwierdzenie w stosownych dokumentach. Ustalono strategię dalszych działań, które wymagają wielkiego zaangażowania obu stron.