Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA

W dniu 21.11.2019, w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia,  z inicjatywy prof. Marii Wilińskiej, zostało zorganizowane spotkanie z nadzorem krajowym pielęgniarek i położnych. Spotkanie prowadziła Pani Minister Józefa Szczurek Żelazko oraz dr Greta Kanowik, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Temat spotkania objął kształcenie przed- i podyplomowe tej grupy zawodowej w zakresie laktacji i karmienia naturalnego. Uznano, że chociaż programy nauczania zawierają wiele treści o laktacji, to nabyta wiedza jest bardzo zróżnicowana. Nadzór krajowy wskazywał też wiele  innych barier w pracy z kobietą rodzącą i karmiącą. Wskazywano między innymi na brak wystarczającej edukacji przedporodowej kobiet, utrudniony kontakt położnych z kobietami ciężarnymi, trudną współpracę z lekarzami, brak zrozumienia i porozumienia w popularyzacji karmienia naturalnego, niekiedy wręcz sprzeczne komunikaty. Położne i pielęgniarki obserwują liczne przykłady nieprzestrzegania SOO, jak przerywanie kontaktu skóra-do-skóry po urodzeniu dziecka, przerywanie, opóźnianie bądź nawet niepodejmowanie pierwszego karmienia, liczne przykłady nieuzasadnionego podawania mieszanek sztucznych. Nagminnie łamane są zasady Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. Nie jest wystarczająco znany temat nieprawidłowego wędzidełka podjęzykowego. Prof. Wilińska podkreśliła, że uregulowanie praktyk laktacyjnych jest możliwe dzięki implementacji do szpitala wszystkich 10 Kroków do udanego karmienia piersią. Standaryzacja praktyk szpitalnych, upublicznienie ich w postaci zapisanych i uwidocznionych Zasad, monitorowanie osiąganych efektów, szkolenie personelu i korygowanie istniejących niedociągnięć to jedyna droga do poprawy standardu leczenia i w konsekwencji poprawy opieki laktacyjnej. Profesor Maria Wilińska została poproszona o przygotowanie wykazu najpilniejszych problemów i propozycji metod ich rozwiązania.