Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

KARMIENIE PIERSIĄ GLOBALNYM WYZWANIEM DLA OCHRONY PLANETY

W dniach 1-7 sierpnia, jak co roku, obchodzimy Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. Word Health Organization, WHO)  oraz związany z nią Światowy Sojusz na Rzecz Karmienia Piersią (ang. World Alliance for Breastfeeding Action, WABA ) ustanowiły na rok 2020 globalne hasło obchodów Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Brzmi ono:

Support breastfeeding for a healthier planet!
(Dla zdrowszej planety - wspierajmy karmienie piersią!)

Jesteśmy Partnerem i Patronem tej akcji,  co WABA ponownie uwiarygodniła obecnością naszego logo na tegorocznym plakacie:

Zmiany klimatu i degradacja środowiska to jedne z najbardziej pilnych wyzwań, przed którymi stoi dziś nasz świat. Degradacja środowiska wynikająca z zanieczyszczeń w powietrzu i wodzie, nadmierna eksploatacja ograniczonych zasobów naturalnych, marnotrawstwo żywności i niszczenie naturalnych siedlisk jest często spowodowane działalnością człowieka. Nasze systemy produkcji żywności i wzorce konsumpcji znacząco przyczyniają się do zmiany klimatu i degradacji środowiska.

Liczy się każdy krok, aby złagodzić istniejące zniszczenie środowiska i kryzys klimatyczny. Mleko matki jest pierwszym spożywanym przez człowieka pokarmem i stanowi kluczowy element zrównoważonego systemu żywnościowego. Karmienie substytutami mleka matki (BMS) przyczynia się do nasilania problemu i jest zjawiskiem niepokojąco rosnącym.

Dlaczego takie hasło?

Produkcja żywności odpowiada za około 26% emisji gazów cieplarnianych (greenhouse gas GHG) - dwutlenku węgla, podtlenku azotu, metanu i innych. Przyczynia się również w około 32% do globalnego stopnia zakwaszenia gleby i w 78% do wzrostu mineralizacji dużych akwenów wodnych.
https://worldbreastfeedingweek.org/
    
Czy istnieje związek między karmieniem piersią a ochroną środowiska i klimatu?

Karmienie piersią służy dziecku, jego matce i całej rodzinie. Korzyści te można analizować w wielu wymiarach: zdrowotnym, emocjonalnym, społecznym i finansowym. Stosunkowo mniej myślimy o karmieniu piersią w wymiarze środowiskowym i klimatycznym. Okazuje się jednak, że dobrodziejstwo karmienia naturalnego sięga i w te obszary.  

Środowisko

Mleko kobiece jest produktem naturalnym, odtwarzalnym,  całkowicie bezpiecznym dla środowiska. Proces wytwarzania mleka kobiecego i dostarczania dziecku poprzez ssanie bezpośrednio z piersi zachodzi bez jakiegokolwiek zanieczyszczania środowiska i bez jakiejkolwiek potrzeby wytwarzania, stosowania i utylizacji sztucznych opakowań. Jest zawsze w odpowiedniej objętości i właściwej temperaturze. Karmienie z piersi nie generuje strat mleka, nie ma więc potrzeby utylizacji niewykorzystanych nadwyżek. Pokarm jest wytwarzany w odpowiedniej ilości, składzie, temperaturze oraz jest podawany przez matkę bezpośrednio do organizmu dziecka.

Klimat

Przemysł produkujący mieszanki sztuczne wytwarza w długim cyklu produkcyjnym olbrzymie ilości gazów cieplarnianych, które są emitowane do atmosfery i stanowią przyczynę globalnego ocieplenia na Ziemi.

  • 720 450 ton mieszanek mlecznych wyprodukowanych i sprzedawanych w 6 krajach azjatyckich rocznie generuje około 2,9 miliona ton GHG. Ta ilość jest równoważna około 700 bilionom mil przejechanych samochodem osobowym lub utylizacji 1,03 miliona ton odpadów wyrzuconych na wysypiska śmieci.
  • Wykazano, że wyprodukowanie 1 kg mieszanki sztucznej w proszku wymaga zużycia ponad 4000 litrów wody.

Sztuczne karmienie pozostawia znaczący ślad w środowisku, który przyczynia się do wyczerpania zasobów naturalnych i do degradacji tego środowiska. Emisja gazów cieplarnianych, nieodłączna w procesie produkcji mieszanek sztucznych, ich opakowań oraz utylizacji resztek, istotnie przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmiany klimatu.

Co ciekawe, w okresie pandemii COVID-19 emisja GHG spadła z powodu ograniczenia działalności człowieka.

Ochrona, wspieranie i rozpowszechnianie karmienia piersią eliminuje nierówności, które stoją na przeszkodzie zrównoważonemu rozwojowi wszystkich obszarów świata.  Pandemia COVID-19 nauczyła nas, jak łatwo wszyscy możemy zostać dotknięci problemem zdrowotnym. Dlatego walka z globalnymi zagrożeniami wymaga natychmiastowej skoordynowanej reakcji nas wszystkich. Wszyscy możemy więc włączyć się w działania, aby zmniejszyć degradację środowiska i zmiany klimatu zaczynając od tego, jak karmimy nasze dzieci.

Ochrona, promocja i wspieranie  karmienia piersią oraz poprawa warunków do karmienia kobietom w okresie laktacji jest więc działaniem służącym zdrowiu naszej planety i nas samych.