NOWA OFERTA WARSZTATÓW O TEMATYCE LAKTACYJNEJ

I warsztat  Zmiana terminu: 17 marca 2021
Warsztaty: Wędzidełko podjęzykowe i inne czynniki ryzyka niepowodzenia w laktacji

 1. Wędzidełko podjęzykowe 
  • ocena funkcji języka przy prawidłowym wędzidełku 
  • ocena funkcji języka przy skróconym wędzidełku
  • typy wędzidełek podjęzykowych
  • kiedy kierować niemowlę na frenotomię
  • procedura podcięcia wędzidełka podjęzykowego
  • postępowanie z dzieckiem po zabiegu frenotomii
  • wędzidełka wargowe górne i dolne; konsekwencje skróconego wędzidełka wargowego
 2. Inne czynniki ryzyka niepowodzeń w laktacji

Program szczegółowy >

IIwarsztat  Zmiana terminu: 21 kwietnia 2021
Choroby matki i dziecka a laktacja

 • nawał, obrzęk piersi, zatkany kanalik mlekowy, uszkodzone brodawki piersiowe, płaskie i wklęsłe brodawki piersiowe
 • karmienie przez nakładki; jak dobrać rozmiar nakładki
 • hiperlaktacja
 • choroby matki: choroby zakaźne, cukrzyca, padaczka, choroby psychiczne i inne
 • choroby dziecka będące przeciwwskazaniem do karmienia
 • leki a laktacja

Program szczegółowy >

III warsztat  Zmiana terminu: 17 maja 2021
Postępowanie w wybranych sytuacjach związanych z zaburzoną laktacją

 • dziecko niedożywione, postępowanie
 • czynniki zaburzające laktację
 • otyłość u dzieci karmionych piersią (hiperlaktacja i odległe konsekwencje przekarmiania)
 • czy są ograniczenia w diecie kobiety karmiącej
 • rozszerzanie diety dziecka podczas karmienia piersią: nowe pokarmy, sposób karmienia
 • jak łagodnie zakończyć karmienie piersią

IV warsztat  Zmiana terminu: 16 czerwca 2021
Karmienie noworodka chorego i przedwcześnie urodzonego w szpitalu

 • noworodek z zakażeniem
 • noworodek z wrodzona wada serca 
 • noworodek z obniżonym napięciem mięśniowym
 • noworodek z chorobą metaboliczną
 • noworodek z wada rozszczepową twarzy
 • noworodek przedwcześnie urodzony
 • noworodek z niewydolnością oddechową
 • noworodek z zespołem genetycznie uwarunkowanym
 • noworodek matki z COVID i innymi chorobami zakaźnymi.

Koszt: 360zł od osoby za warsztat. Dla „skowronków” (wpłata co najmniej 30 dni przed planowanym terminem) cena warsztatu jest pomniejszona do kwoty 300zł. Za trzeci i każdy kolejny warsztat cena ulega zmniejszeniu do 300zł, a dla „skowronków” do 250zł. Nr konta KUKP: 54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY