Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

KONFERENCJA KUKP "DZIAŁAJ NA RZECZ KARMIENIA PIERSIĄ. EDUKUJ I WSPIERAJ." ODBYŁA SIĘ

Konferencja KUKP inaugurująca Światowy Tydzień Karmienia Piersią już za nami. Było to pierwsze wydarzenie z cyklu szkoleń realizujących tegoroczne hasło World Alliance for Breastfeeding Action (Światowy Sojusz na Rzecz Działań Związanych z Karmieniem Piersią). Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie pracowników ochrony zdrowia, którym bliskie są tematy organizacji laktacji i karmienia naturalnego oraz praca z matką karmiącą. Mimo kilku konkurencyjnych wydarzeń naukowych, zanotowaliśmy dużą frekwencję uczestników, co niezmiennie bardzo nas cieszy.

Powitania uczestników dokonała prof. Maria Wilińska, Przewodnicząca Zarządu Głównego Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią. Przedstawiła hasło World Alliance for Breastfeeding Action na Światowy Tydzień Karmienia Piersią 2022, które brzmi: Działaj na rzecz karmienia piersią. Edukuj i wspieraj. Hasło to stało się mottem konferencji. Powitała uczestników konferencji i przedstawiła Patrona Honorowego Konferencji, którym był Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert. Partnerami spotkania byli: Biuro UNICEF Polska, Biuro WHO w Polsce, Children's Medical Care Foundation oraz firmy VYGON i Dutchmed, produkujące akcesoria wspomagające lub umożliwiające karmienie doustne ciężko chorych noworodków leczonych w oddziałach intensywnej terapii. 

W pierwszej sesji  wysłuchaliśmy trzech prezentacji, z których dwie dotyczyły standaryzacji postępowania z kobietą ciężarną, rodzącą i karmiącą piersią w zakresie jej przygotowania do procesu laktacji. Jak wiadomo, powodzenie w karmieniu piersią zależy od zmotywowania matki do karmienia naturalnego jeszcze podczas ciąży. Optymalne przygotowanie do laktacji obejmuje więc przekazanie rzetelnej wiedzy o wartości karmienia, zarówno dla matki jak i dziecka. Prof. Barbara Baranowska przedstawiła kierunki tej edukacji, których zasadność i skuteczność są udokumentowane. 
Mgr Maria Kaleta, położna, IBCLC i CDL, podjęła temat standaryzacji informacji przekazywanych przez personel medyczny kobietom w pierwszej, drugiej i kolejnych dobach po porodzie. Wiadomości te, umiejętnie dobrane i odpowiednio przedstawione, stają się dla matki rzetelnym źródłem wiedzy i potwierdzeniem słuszności wyboru karmienia piersią. 
Prof. Ewa Gulczyńska w trzecim wykładzie przekazała naukowe przesłanki uzasadniające słuszność kontynuacji karmienia dziecka po pierwszym roku życia. Kontekst historyczny, kulturowy, duchowy i społeczny takiego modelu żywienia dziecka nadał temu wystąpieniu cechy holistycznego podejścia do tematu.

W sesji drugiej konferencji dr Marzena Kostuch, w wybitnie pragmatycznym podejściu do karmienia piersią,  przedstawiła problem zaburzeń laktacji, zarówno o charakterze niedoboru jak też nadmiaru pokarmu. Duży nacisk położyła na rozwiązywanie tych trudności, nadając wystąpieniu bardzo praktyczny charakter. W szczególności, analizie poddała kwestię hiperlaktacji i przekarmiania dzieci. Dostrzeżenie problemu i pomyślne rozwiązanie go pozwala uniknąć wielu problemów z nadmierną masą ciała  dziecka. 
W ostatnim wystąpieniu tej sesji, prof. Maria Wilińska  przedstawiła rozległy temat przeciwwskazań do karmienia piersią i kwestie doboru leków podczas laktacji. Wykazała, że rzeczywistych przeciwwskazań do karmienia piersią podczas choroby matki i dziecka jest bardzo niewiele. Zazwyczaj bardzo przeceniany jest negatywny wpływ choroby na laktację, skład mleka i stan kliniczny dziecka. Podobna sytuacja istnieje w w zakresie leków stosowanych przez matkę podczas laktacji. Tylko bardzo nieliczne leki są przeciwwskazane. Istnieje ponadto możliwość doboru leków w oparciu o wskazane przez prof. Marię Wilińską cechy farmakologiczne preparatu. 

Podczas konferencji wskazano na kierunki standaryzacji procedur medycznych w zakresie karmienia piersią, obalono wiele mitów stanowiących bariery w karmieniu piersią oraz określono cele edukacji, zarówno personelu medycznego oraz matek. Działania na rzecz karmienia piersią, edukacja matek i personelu medycznego oraz wsparcie rodziców w okresie laktacji są spójnymi działaniami, mogącymi przynieść dużą poprawę w zakresie wykarmialności noworodków, niemowląt i małych dzieci.
Mamy nadzieję, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników. Już dziś zapraszamy na kolejną konferencję za rok, w której realizować będziemy przyszłoroczne hasło WABA. Tymczasem, proponujemy udział w bieżących webinarach, w tym w najbliższym, 6 lipca 2022.

Serdecznie zapraszam i pozdrawiam
Maria Wilińska z Zespołem KUKP.