Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

KONFERENCJA EFCNI W WIEDNIU

W dniach 10-11.06.2022 odbyła się w Wiedniu konferencja European Foundation for the Care of Newborn Infant (EFCNI). Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią reprezentowała prof. Maria Wilińska, będąca jednocześnie jedynym fizycznie obecnym przedstawicielem z Polski. Konferencja zgromadziła uczestników z całego świata, zainteresowanych najnowszymi doniesieniami  naukowymi w zakresie karmienia pokarmem kobiecym. Ponadto, wiele osób łączyło się z obradami on-line. 

Bardzo szeroka tematyka obejmowała najnowsze doniesienia z badań nad pokarmem kobiecym, w szczególności o właściwościach immunologicznych, przeciwinfekcyjnych, troficznych i stymulujących rozwój, w tym na szeroko omawiany rozwój intelektualny dziecka. Wiele miejsca poświęcono modulowaniu mikrobioty i jej znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania osi jelitowo-mózgowej. Ostatnie doniesienia o właściwościach bioaktywnych i antyoksydacyjnych mleka kobiecego szeroko omawiał prof. Rangasamy Ramanathan. Programowanie metaboliczne, jakie wyzwala karmienie pokarmem ludzkim we wczesnym dzieciństwie, sprzyja zdrowiu człowieka redukując schorzenia niemalże każdego narządu i układu.  Karmienie piersią wespół z innymi zachowaniami prozdrowotnymi jest kluczem do sukcesu, jakim może być długie życie bez chorób.   

Wiele uwagi poświęcono wyłącznemu karmieniu naturalnemu, co jest możliwe w dzisiejszej neonatologii dzięki efektywnej wczesnej stymulacji laktacji, dostępowi do mleka z banku mleka kobiecego, a w przypadku konieczności wzmacniania mleka, na stosowaniu wzmacniacza produkowanego z mleka ludzkiego ( Prolacta Bioscence, USA). Wzmacnicz ten jest od lat stosowany w USA i od pewnego czasu także w kilku krajach europejskich. Jak podkreślał prof. Christoph Fusch, jest to jedyna możliwość naprawdę wyłącznie naturalnego żywienia wcześniaków, bez zakłócania mleka matki obecnie szeroko stosowanymi wzmacniaczami produkowanym na bazie mleka zwierzęcego, najczęściej krowiego.

Gościem specjalnym konferencji był prof. emerytowany Alan Lucas (Institute of Child Health, University College, London, UK), konsultant naukowy firmy Prolacta, żywo włączający się do dyskusji podczas obrad. 

Klasyczne "Home message", z jakim każdy z uczestników wyjechał z Wiednia było utwierdzenie się w przekonaniu, że badania nad mlekiem kobiecym są nadal potrzebne. Mimo wielkiego postępu wiedzy  ciągle odkrywane są kolejne działania biologiczne mleka ludzkiego, zarówno żywieniowe jak i stymulujące optymalne wzrastanie, dojrzewanie i rozwój do późnego etapu życia człowieka. Zbyt wczesne włączanie do diety dziecka obcogatunkowych białek jest szkodliwe i powinno być unikane. Wyłączne karmienie mlekiem ludzkim jest naprawdę sprawą wielkiej wagi. Oznacza ono karmienie pokarmem własnej matki, w razie potrzeby mlekiem z banku mleka kobiecego oraz, przy istniejących wskazaniach, dodawanie wzmacniacza, ale nie odzwierzęcego, a ludzkiego. Wydaje się to być obecnie najbardziej pożądanym kierunkiem działania w żywieniu wcześniaków, zwiększającym ich szansę na przeżycie, poprawę zdrowia i rozwoju.

prof. Maria Wilińska przed salą wykładową

prof. Rangasamy Ramanathan podczas wykładu

jeden ze slajdów nt. wzmacniaczy produkowanych z mleka kobiecego (Prolacta)

Belweder, położony nieopodal miejsca obrad

Garde Kirche, z polskimi akcentami w centrum miasta, dar Polonii austriackiej