Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

W DNIACH 1-7 SIERPNIA OBCHODZIMY ŚWIATOWY TYDZEŃ KARMIENIA PIERSIĄ

W dniach 1-7 sierpnia obchodzimy Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Wydarzenie to towarzyszy nam corocznie już od 1992 roku. Światowy Tydzień Karmienia Piersią jest symbolicznym upamiętnieniem zawartej 1 sierpnia 1990 r. we Florencji Deklaracji Innocenti w sprawie Ochrony, Propagowania i Wspierania Karmienia Piersią, którą podpisała także Polska.

Inicjatywa Światowego Tygodnia Karmienia Piersią powstała dzięki aktywności organizacji: World Alliance for Action (WABA), UNICEF-u oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w celu promowania korzyści zdrowotnych płynących z najbardziej naturalnej i ekologicznej metody karmienia nowonarodzonego dziecka – karmienia piersią.

Aktualnie, w jego obchodach bierze udział ponad 120 państw na wszystkich kontynentach świata. 

Wśród wielu organizacji włączających się czynnie w obchody tego Tygodnia jest polski Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, który ma siedzibę w naszym szpitalu (patrz logo KUKP w załączonym materiale WABA). Jego Przewodniczącą jest prof. Maria Wilińska.

Komitet zainicjował obchody Światowego Tygodnia Karmienia Piersią już w lutym br serią cyklicznych comiesięcznych webinariow (https://laktacja.pl/article/154,nowa-oferta-warsztatow-o-tematyce-laktacyjnej) oraz Konferencją zorganizowana przez KUKP w dniu 27 maja 2022 https://laktacja.pl/article/161,wez-udzial-w-konferencji-kukp-27-maja-2022.

Finalnym wydarzeniem Tygodnia było spotkanie on-line w dniu 2 sierpnia, podczas którego ogłoszono wydanie przez PZWL podręcznika Laktacja t. 1, pod redakcją naukową prof. Marii Wilińskiej [https://laktacja.pl/article/175,zaproszenie-na-webinar-online-2-sierpnia-2022]. Jest to kompendium dla praktyków, napisane przez 27 współautorów, zawierające 64 rozdziały, w których zamieszczono aktualną wiedzę na temat laktacji i karmienia piersią. 

Promocja, poparcie i rozpowszechnianie karmienia piersią służy dobrze poprawie zdrowia naszych dzieci i ich matek, w konsekwencji także naszym rodzinom, budżetom i środowisku.