Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

PROGRAM KONFERENCJI 2018

Konferencja Naukowa KUKP
,,KARMIENIE PIERSIĄ FUNDAMENTEM ŻYCIA” 
26 maja 2018 r. (sobota) w godzinach 9:00-14:30,
sala konferencyjna Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny
w Warszawie, ul. A. J. Madalińskiego 25

 

08:00-09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:05 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska–Kantecka
09:05-10:00 Wystąpienia Gości Honorowych
  Wręczenie tytułów ,,Szpital Przyjazny Dziecku”

 

Sesja I

10:00-10:20 Wykład inauguracyjny
  Prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska–Kantecka,
  Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia IMiD,
  Przewodnicząca Zarządu Głównego KUKP, Warszawa
10:20-10:40 „Nowelizacja Standardów Opieki Okołoporodowej”
  Przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia
10:40-11:00 „Karmienie piersią a stany naglące w okresie noworodkowym”
  Dr Ewa Idziakowska, doc. dr hab. Maria Wilińska,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, CMKP
11:00-11:20 „Karmienie piersią a wysiłek fizyczny”
  Dr Lesław Kluba, Zakład Usprawniania Leczniczego IMiD w Warszawie
11:20-11:50 Przerwa na kawę

 

Sesja II

11:50-12:10 „Aktualizacja ‘Dziesięciu kroków do udanego karmienia piersią’”
  Dr Marzena Kostuch, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
12:10-12:30 „Karmienie piersią to nie tylko posiłek – doświadczenia dotyczące opieki okołoporodowej w W. Brytanii”
  Dr Marzena Zachara, Oddział Noworodków IMiD w Warszawie
12:30-12:50 „Karmienie piersią a stres matki”
  Dr Elżbieta Wojdan-Godek, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD w Warszawie
12:50-13:10 „Bank Mleka Kobiecego”
  Mgr Olga Barbarska, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie
13:10-13:30 Dyskusja
13:30-14:30 LUNCH
14:30 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KUKP