Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

PROGRAM KONFERENCJI 2018

Konferencja Naukowa KUKP
,,KARMIENIE PIERSIĄ FUNDAMENTEM ŻYCIA” 
26 maja 2018 r. (sobota) w godzinach 9:00-14:30,
sala konferencyjna Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny
w Warszawie, ul. A. J. Madalińskiego 25

 

08:00-09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:05 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska–Kantecka
09:05-10:00 Wystąpienia Gości Honorowych
  Wręczenie tytułów ,,Szpital Przyjazny Dziecku”

 

Sesja I

10:00-10:20 Wykład inauguracyjny
  Prof. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska–Kantecka,
  Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia IMiD,
  Przewodnicząca Zarządu Głównego KUKP, Warszawa
10:20-10:40 „Nowelizacja Standardów Opieki Okołoporodowej”
  Przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia
10:40-11:00 „Karmienie piersią a stany naglące w okresie noworodkowym”
  Dr Ewa Idziakowska, doc. dr hab. Maria Wilińska,
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, CMKP
11:00-11:20 „Karmienie piersią a wysiłek fizyczny”
  Dr Lesław Kluba, Zakład Usprawniania Leczniczego IMiD w Warszawie
11:20-11:50 Przerwa na kawę

 

Sesja II

11:50-12:10 „Aktualizacja ‘Dziesięciu kroków do udanego karmienia piersią’”
  Dr Marzena Kostuch, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
12:10-12:30 „Karmienie piersią to nie tylko posiłek – doświadczenia dotyczące opieki okołoporodowej w W. Brytanii”
  Dr Marzena Zachara, Oddział Noworodków IMiD w Warszawie
12:30-12:50 „Karmienie piersią a stres matki”
  Dr Elżbieta Wojdan-Godek, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD w Warszawie
12:50-13:10 „Bank Mleka Kobiecego”
  Mgr Olga Barbarska, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie
13:10-13:30 Dyskusja
13:30-14:30 LUNCH
14:30 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KUKP