Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE KOMITETU UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ

Zarząd Główny Stowarzyszenia KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze  Walne Zebranie Komitetu i zaprasza członków KUKP na dzień 26 maja 2018 roku. 
Zebranie odbędzie się w Warszawie, w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego 25.

Rozpoczęcie Zebrania:

 • termin I  – 14.30
 • termin II – 14.45
 • Powitanie i otwarcie obrad: Przewodnicząca Zarządu Głównego prof. dr hab. Barbara Kowalewska-Kantecka)
 • Proponowany porządek obrad
 • Przyjęcie porządku obrad

Część I - organizacyjna

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza
 2. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej
  • Uchwał i Wniosków
  • Wyborczej
 3. Sprawy członkowskie

Część II - sprawozdawcza

 1. Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu Komitetu za rok 2017 i do 26 maja 2018
 2. Dyskusja i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Przewodniczącej
 3. Sprawozdania z działalności oddziałów terenowych za rok 2017 
 4. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego i Księgowej; bilans za rok 2017
 5. Dyskusja i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych i bilansu
 6. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu (do 26 maja 2018 r.)

Przerwa organizacyjna

Część III - wybory do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej

 1. Zgłaszanie kandydatów 
 2. Tajne głosowanie
 3. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
 4. Forum dyskusyjne
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Podjęcie uchwał
 7. Sprawy różne i wolne wnioski; głosowanie
 8. Zamknięcie obrad i zakończenie zebrania