Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE KOMITETU UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ

Zarząd Główny Stowarzyszenia KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze  Walne Zebranie Komitetu i zaprasza członków KUKP na dzień 26 maja 2018 roku. 
Zebranie odbędzie się w Warszawie, w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego 25.

Rozpoczęcie Zebrania:

 • termin I  – 14.30
 • termin II – 14.45
 • Powitanie i otwarcie obrad: Przewodnicząca Zarządu Głównego prof. dr hab. Barbara Kowalewska-Kantecka)
 • Proponowany porządek obrad
 • Przyjęcie porządku obrad

Część I - organizacyjna

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza
 2. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej
  • Uchwał i Wniosków
  • Wyborczej
 3. Sprawy członkowskie

Część II - sprawozdawcza

 1. Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu Komitetu za rok 2017 i do 26 maja 2018
 2. Dyskusja i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Przewodniczącej
 3. Sprawozdania z działalności oddziałów terenowych za rok 2017 
 4. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego i Księgowej; bilans za rok 2017
 5. Dyskusja i głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych i bilansu
 6. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja, głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu (do 26 maja 2018 r.)

Przerwa organizacyjna

Część III - wybory do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej

 1. Zgłaszanie kandydatów 
 2. Tajne głosowanie
 3. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
 4. Forum dyskusyjne
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Podjęcie uchwał
 7. Sprawy różne i wolne wnioski; głosowanie
 8. Zamknięcie obrad i zakończenie zebrania