Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE KOMITETU UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ

Zarząd Główny Stowarzyszenia KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Komitetu i zaprasza członków KUKP na dzień 25 września 2018 roku.
Zebranie odbędzie się w Warszawie, w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego 25.

Rozpoczęcie zebrania: godz. 12.00

 • Powitanie i otwarcie obrad: Przewodnicząca Zarządu Głównego prof. dr hab. Barbara Kowalewska-Kantecka
 • Wybór przewodniczącego Zebrania.
 • Proponowany porządek obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
 2. Omówienie wyników pracy Komitetu w 2018 roku.
 3. Propozycja zadań na rok 2019.
 4. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami zadań na 2019 r.
 5. Ustalenie zadań KUKP na rok 2019.
 6. Przyjęcie nowych członków.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.