Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

BYLIŚMY W ZAMOŚCIU

W dniach 31 maja-1 czerwca Zespół Oceniający KUKP Odwiedził Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Zamościu. Szpital zaprosił nas celem przeprowadzenia reoceny pod kątem realizacji „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Na miejscu zastałyśmy zespół ludzi entuzjastycznie nastawiony do idei Szpital Przyjazny Dziecku!

Ogólna ocena szpitala pod kątem realizacji „10 kroków …” wypadła w szpitalu bardzo dobrze. Cały zespół zasługuje na wielkie uznanie w zakresie zaangażowania i merytorycznego przygotowania do reoceny.

W szczególności należy podkreślić perfekcyjne przygotowanie pacjentek pod kątem zarówno wiedzy, jak i nabytych umiejętności w zakresie karmienia piersią. Nasz Zespół nie stwierdził żadnych uchybień w tym zakresie. W szpitalu jest przestrzegany Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

Olbrzymie wrażenie na Zespole Oceniającym wywarła uroczystość z okazji 29. Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Grupa dzieci mówiąca wierszyki i wręczająca matkom piękne serduszka świadczy o wielkiej wrażliwości pracowników Szpitala i osób ich wspierających.

Przygotowane Zasady, spisane i prezentowane na różnych odcinkach pracy, oddają główne kierunki pracy personelu. Zwraca uwagę piękna szata graficzna tych dokumentów, uzupełniona ręcznymi rysunkami kobiet karmiących piersią, wykonanych przez miejscowego (szpitalnego) artystę grafika.Dziękujemy bardzo za miłe powitanie, zapewnienie komfortowych warunków do pracy oraz gościnność podczas całej wizyty.  Gratulujemy wspaniałego wyniku reoceny!

Załączamy galerię zdjęć z tej wizyty.