Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

WZMACNIAJMY RODZICÓW – UMOŻLIWIAJMY KARMIENIE PIERSIĄ

Pod tym ogólnoświatowym hasłem 25 maja 2019, w polskim Tygodniu Karmienia Piersią, odbyła się nasza kolejna coroczna konferencja.

Konferencja zgromadziła duża grupę zainteresowanych pracowników szpitali z całej Polski.

W części oficjalnej konferencji uroczyście wręczyliśmy certyfikaty Szpitalom Przyjaznym Dziecku,  które ostatnio poddały się reocenie i utrzymały ten prestiżowy tytuł.

Gośćmi specjalnymi Konferencji byli dr Paloma Cuchi, szefowa Biura Krajowego WHO w Polsce, oraz Marek Krupiński, Dyrektor Generalny Biura UNICEF Polska.  Oboje wygłosili wykłady o aktywności tych organizacji w Polsce i na świecie.

W części naukowej, podczas dwóch sesji, prezentowane były wykłady związane z tegorocznym hasłem Światowego Tygodnia Karmienia Piersią ogłoszonym przez WHO/WABA.

Bardzo ciekawe wykłady poruszały problematykę karmienia piersią na tle historycznym i artystycznym, rolę pokarmu naturalnego w utrzymaniu prawidłowej mikrobioty przewodu pokarmowego, a także znaczenie właściwego poradnictwa laktacyjnego dla prawidłowego wyzwolenia i utrzymania laktacji u kobiety. Jeden z wykładów dotyczył roli ćwiczeń i aktywności fizycznej kobiety po porodzie w osiąganiu pełnej sprawności po ciąży i urodzeniu dziecka.

W nurcie tegorocznego hasła pozostawały także dwa kolejne wystąpienia, w których prelegentki przedstawiły nowatorskie podejście do rodziców na oddziale intensywnej terapii noworodka. Według tej koncepcji rodzice stanowią trzon zespołu terapeutycznego na OION i są partnerami zespołu medycznego w opiece nad dzieckiem. Tym samym zyskują prawa na oddziale szpitalnym na równi z dzieckiem. Efektem takiej filozofii jest maksymalne zbliżenie rodziców do chorego dziecka, zmniejszenie ich stresu, u kobiet poprawa laktacji, u dzieci poprawa wyników leczenia.

Ten wzór postępowania na oddziale intensywnej terapii noworodka, wzięty z najlepszych szpitali skandynawskich, może i powinien być inkorporowany do szpitali w Polsce. Przykład tych dwóch ośrodków wskazuje, że w Polsce można pokonać wiele barier, by z powodzeniem wdrożyć wiele z tych nowatorskich zasad w codzienną praktykę kliniczną.

Marek Krupiński, Dyrektor Generalny Biura UNICEF Polska wręcza list gratulacyjny przedstawicielom Szpitala Przyjaznego Dziecku w Hajnówce
Pan Dariusz Malczyk, Dyrektor ds. Rozwoju i Promocji
Zdrowia, Szpitala im. Świętej Rodziny, gdzie
odbywała się konferencja
Wykładowca dr Lesław Kluba z IMiD
Wykładowczyni dr Marta Twardoch, Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej
Wykładowczyni dr Marzena Kostuch, Szpital Kliniczny
Nr 4 w Lublinie
 
Gość honorowy konferencji dr Paloma Cuchi, szefowa
Biura Krajowego WHO w Polsce