Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

OPIEKA PERINATOLOGICZNA TEMATEM SPOTKANIA W PAŁACU PREZYDENCKIM

5 czerwca 2019 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie sekcji Ochrona Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju.  Podczas konferencji omawiano wpływ jakości i zakresu opieki perinatologicznej na decyzje prokreacyjne Polek.

Spotkanie prowadził dr n. med. Konrad Dziobek,  Doradca Prezydenta RP, Sekretarz Narodowej Rady Rozwoju.  W panelu dyskusyjnym wzięli udział znakomici naukowcy z zakresu położnictwa, ginekologii, onkologii, m. in. prof. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, prof. Krzysztof Czajkowski, kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej, konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, pani Ewa Janiuk - wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, prof. Sławomir Wałczyński, Kierownik Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, pani Anna Furmaniuk z Fundacji „Matecznik”.

Stronę neonatologiczną z ramienia konsultanta krajowego ds. neonatologii prof. Ewy Helwich reprezentowała na tym spotkaniu prof. Maria Wilińska, Przewodnicząca KUKP, która jest kierownikiem Kliniki Neonatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W swoim wystąpieniu przedstawiła aktualną sytuację demograficzną w Polsce, wyraziła niepokój co do bardzo wysokiego odsetka cięć cesarskich w Polsce oraz nieobniżającego się odsetka wcześniactwa. Niepokojące jest, że w małych oddziałach położniczych nadal rodzą się noworodki o ekstremalnie małej masie ciała. W Polsce nie prowadzi się badań epidemiologicznych na temat przebiegu i wyników leczenia noworodków przedwcześnie urodzonych. Ważnym wskaźnikiem satysfakcji rodzących Polek jest uzyskanie pomocy w karmieniu piersią, co nadal w wielu szpitalach nie jest respektowane. Podkreśliła, że Inicjatywa WHO Szpital Przyjazny Dziecku (BFHI) propagowana przez KUKP, pozostaje nadal jedynym programem o udokumentowanej skuteczności na długość karmienia piersią. Komplementarnym do BFHI programem do wdrażania w oddziałach intensywnej opieki nad noworodkiem pozostaje Program Wczesnej Stymulacji Laktacji, który powstał z inicjatywy prof. Ewy Helwich, konsultanta krajowego ds.  neonatologii.

Maria Wilińska (pierwsza od lewej). Obok w kolejności prof. Ewa Marcinowska Suchowierska, dr med. Aleksandra  Słabik Ledóchowska, prof.  Sławomir Wałczyński, prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Mirosław Wielgoś.