Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

Spotkanie inauguracyjne w nowej siedzibie KUKP

W nowej lokalizacji Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią - w Szpitalu Klinicznym CMKP - 11 lipca odbyło się uroczyste inauguracyjne spotkanie. KUKP. Prowadziła je Przewodnicząca Zarządu KUKP prof. Maria Wilińska. Zebranych powitał Dyrektor SPSK dr Dariusz Hajdukiewicz. W spotkaniu wzięło udział wielu znakomitych Gości. Swoją obecnością zaszczycił nas Zbigniew J. Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W swoim wystąpieniu Pan Minister podkreślił wielkie znaczenie karmienia naturalnego dla zdrowia dzieci i ich matek. Obecna polityka rządu RP jest bardzo przychylna rodzinie i wspiera wszelkie inicjatywy, które popularyzują karmienie naturalne.

Pozdrowienia dla uczestników spotkania przesłała Pani Bożena Borys Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani prof. Barbara Kowalewska-Kantecka, dotychczasowa Przewodnicząca Zarządu KUKP.

Uczestnicy spotkania reprezentujący środowiska decydujące o kierunkach edukacji zdrowotnej w Polsce, zarządzający polityką karmienia, przedstawiciele stowarzyszeń sprzyjających karmieniu piersią, a także przyjaciele idei karmienia piersią i entuzjaści zdrowego stylu życia wysłuchali wystąpień Pani prof. Ewy Helwich, Konsultanta Krajowego w zakresie neonatologii, Pani dr Palomy Cuchi, dyrektor Biura WHO w Polsce oraz Pana Marka Krupińskiego, dyrektora Biura UNICEF w Polsce. W ożywionej dyskusji na temat karmienia naturalnego wzięła udział dr Beata Pawlus, konsultant ds. neonatologii regionu mazowieckiego, dr Dariusz Madajczak, przewodniczący mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członkowie KUKP i wielu innych zaproszonych Gości. Dziękujemy za przybycie i ożywioną dyskusję na naszym spotkaniu! Prof. Maria Wilińska przedstawiła główne zadania Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią na najbliższe lata. Ciągle najważniejszym zadaniem KUKP jest weryfikacja szpitali w Polsce pod kątem realizacji 10 kroków do udanego karmienia piersią, przyznawanie szpitalom tytułu Szpital Przyjazny Dziecku jak również systematyczne monitorowanie realizacji zasad przez te szpitale.

Popularyzacja karmienia naturalnego, działania edukacyjne to kolejne zadania i platforma do współpracy z wieloma organizacjami o zbliżonych celach. Komitet patronuje programowi budowy sieci miejsc przyjaznych karmieniu piersią i mamom karmiącym – „MOMbrella - tu dbamy o mamy". Gościem specjalnym spotkania była p. Izabela Janachowska – ambasadorka miejsc przyjaznych karmieniu piersią w przestrzeni publicznej, która w poruszającym wystąpieniu poruszyła wrażliwy temat karmienia dziecka poza domem.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, chociaż nie zabrakło tematów trudnych i kontrowersyjnych dotyczących karmienia piersią.

Oczekiwania wobec KUKP są wielkie i postaramy się im wszystkim sprostać, konsekwentnie, realizując kolejne zaplanowane cele. Bardzo liczymy na intensywną współpracę w zakresie laktacji i karmienia naturalnego ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami!

przemawia Minister Zbigniew Król, po prawej dr Dariusz Hajdukiewicz, Dyrektor SPSK

od prawej Minister Zbigniew Król, prof. Maria Wilińska, Dyrektor SPSK dr Dariusz Hajdukiewicz

dr Beata Pawlus, konsultant ds. neonatologii regionu mazowieckiego

dr Marzena Kostuch, Wiceprzewodnicząca Zarządu KUKP

dr Paloma Cuchi, Dyrektor Biura WHO w Polsce

Izabela Janachowska, ambasadorka miejsc przyjaznych karmieniu piersią w przestrzeni publicznej i prof. Maria Wilińska

Pan Marek Krupiński, Dyrektora Biura UNICEF w Polsce

Pani Elżbieta Baum-Chróścicka, Członkini Zarzadu KUKP i goście spotkania

Pani prof. Ewa Helwich, konsultant krajowy w zakresie neonatologii

Prof. Grzegorz Panek, SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP