Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO TYGODNIA KARMIENIA PIERSIĄ

Z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ zostały przeprowadzone akcje zachęcające do karmienia piersią. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych OW NFZ.

My byliśmy w dniu 2 sierpnia w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8. Wiele mam, załatwiając sprawy w NFZ, mogło przy okazji zasięgnąć porady laktacyjnej, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, przedyskutować swoje problemy. Podczas kilkugodzinnej sesji laktacyjnej toczyło się wiele dyskusji z kobietami zarówno aktualnie karmiącymi piersią, jak też z tymi, które karmienie piersią mają już za sobą. Matki chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami związanymi z laktacją. Wiele z nich posiada dobre wspomnienia karmienia piersią, dla innych był to czas ciężkiej próby. Z licznych dyskusji wynika, że karmienie piersią jest nadal problemem zarówno w szpitalu, jak też po wypisie do domu. Matki podkreślały niespójność informacji i działań personelu medycznego, sprzeczne informacje, zmienne komunikaty. Wynika z tego, że w pierwszym rzędzie należy podnieść wiedzę i poprawić praktyki w szpitalach.

Na przygotowanie kobiety do karmienia piersią, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, zarówno przed porodem, w jego trakcie jak i po urodzeniu dziecka personel medyczny musi znaleźć czas. Ta piękna czynność nie jest niestety odruchowa, i trzeba się jej po prostu nauczyć.  Z wizyty w NFZ wynika, że na każdym polu laktacji mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią do Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy nadzieję, że był to początek  dobrej współpracy.