Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

INICJATYWA: MIEJSCE PRZYJAZNE KARMIENIU W POLSCE

Program Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią jest inicjatywą Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, mającą na celu zapewnienie w jak największej ilości przestrzeni publicznych na terenie całego kraju właściwych warunków dla nieskrępowanego karmienia piersią przy uwzględnieniu praw mam karmiących, jak również innych użytkowników przestrzeni.

Status miejsca przyjaznego karmieniu piersią i znak „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” są przyznawane przez Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią instytucjom, firmom, miejscom i obiektom publicznym, których właściciele lub zarządcy w szczególny sposób przyczyniają się do stworzenia w zarządzanych przez nich przestrzeniach przyjaznych warunków dla mam karmiących piersią.

Status i znak „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” są przyznawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w Regulaminie, po zgłoszeniu poprzez Formularz danych, zgodnie z załączonymi Kryteriami (patrz zakładka: Inicjatywa Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią)

Nadzór merytoryczny nad założeniami i realizacją Programu sprawuje Zarząd KUKP.

KUKP zaprasza do realizacji Programu wszystkie instytucje i organizacje, których cele i zakres działalności mogą w istotny sposób wspierać cele Programu. Jak dotąd, Fundacja FreeMOM stworzyła Program MOMbrella-tu dbamy o mamy, w ramach którego Stowarzyszenie to proponuje znakomite rozwiązanie umożliwiające nieskrępowane karmienie piersią - obrotowy fotel dla matki z dzieckiem. Fotel ten można ustawić wszędzie tam, gdzie dziecko poczuje się głodne, gdzie kobieta poczuje potrzebę przystawienia do piersi. Ten pomysł znakomicie godzi potrzeby matki, dziecka oraz innych użytkowników przestrzeni publicznej. Rozwiązanie to objęliśmy swoim patronatem.

Gratulujemy Fundacji FreeMOM, czekamy na kolejnych pomysłodawców i realizatorów!