Warsztaty laktacyjne dla grup zainteresowanych karmieniem naturalnym

NAZWA SZKOLENIA/KURSU

Warsztaty laktacyjne dla grup zainteresowanych karmieniem naturalnym

ADRESACI

Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych laktacją i karmieniem naturalnym (zgłoszenia indywidualne)

CEL KSZTAŁCENIA I PORUSZANE ZAGADNIENIA

Dlaczego karmienie naturalne jest ważne ? (korzyści karmienia piersią dla zdrowia i rozwoju dziecka i kobiety karmiącej)
Moda na karmienie piersią czy raczej stan zagrożenia? (statystyki karmienia naturalnego w Polsce, Europie i na świecie)
Ogólna wiedza o laktacji u kobiety po porodzie
Metody karmienia piersią
Spodziewane problemy w laktacji i metody ich rozwiązywania
Opieka nad kobietą ciężarną, rodząca i karmiącą w szpitalach w Polsce i na świecie. Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku
Prawa kobiety karmiącej w prawodawstwie polskim
Karmienie piersią w miejscach publicznych – inicjatywy Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

CZAS TRWANIA [H]

4 godziny

CENA

Grupa ≤ 20 osób: 300zł/h
Grupy większe – wycena indywidualna