Kurs: Laktacja i karmienie naturalne / indywidualnie

NAZWA SZKOLENIA/KURSU

Kurs: Laktacja i karmienie naturalne

ADRESACI

według indywidualnych zgłoszeń

 • lekarze
 • pielęgniarki
 • położne
 • dietetycy
 • neurologopedzi
 • fizjoterapeuci

minimalna liczebność grupy 15 osób

CEL KSZTAŁCENIA I PORUSZANE ZAGADNIENIA

Profesjonalny kurs prowadzony na terenie placówki opieki zdrowotnej lub innym miejscu wskazanym przez odbiorcę.
Cel: przekazanie rzetelnej wiedzy o laktacji i karmieniu naturalnym przez profesjonalnie przygotowany panel wykładowców. Przygotowanie kadry do sprawowania rzetelnej opieki nad kobieta ciężarną, rodzącą i karmiącą w zakresie laktacji. Program:

 1. Fizjologia laktacji i karmienia piersią. Budowa i funkcja aparatu orofacjalnego. Protokół ssania.
 2. Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.
 3. Prezentacja pozycji matki i dziecka podczas karmienia.
 4. Problemy matki w przebiegu laktacji i karmienia piersią.
 5. Leki stosowane podczas znieczulenia porodu i karmienia piersią.  Choroby matki a karmienie naturalne.
 6. Problemy dziecka wpływające na karmienie z piersi
  • dziecko chore
  • noworodek urodzony przedwcześnie
  • noworodek z wadą rozwojowa wpływającą na umiejętność ssania piersi
  • problem nieprawidłowego wędzidełka podjęzykowego – rozpoznawanie, kwalifikacja do podcinania, procedura podcinania (prezentacja przypadków, filmy, ew. ćwiczenia praktyczne)
  • miejsce i rola neurologopedy w oddziale neonatologicznym

Cena zawiera: udział w wykładach, udział warsztatach, materiały naukowe z kursu, certyfikat, napoje (woda, kawa, herbata), obiad podczas kursu

CZAS TRWANIA [H]

8 godzin

CENA

550,00 zł/osoba