Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA

W drugiej połowie października  2019 odbyło się w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie spotkanie z Minister Józefą Szczurek Żelazko, na którym Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią reprezentowała prof. Maria Wilińska.

Podczas tej wizyty nasza Przewodnicząca przedstawiła Pani Minister główne założenia i cele działalności Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią,  w szczególności  Inicjatywę WHO Szpital Przyjazny Dziecku. Rozmawiano o znaczeniu tej Inicjatywy w propagowaniu karmienia piersią i korzyściach w zakresie edukacji personelu medycznego, ujednoliceniu wiedzy i praktyk szpitalnych.

Nasza Przewodnicząca przedstawiła aktualne wskaźniki karmienia piersią w Polsce. Jak wynika z danych zgromadzonych przez V-ce Przewodniczącą KUKP dr med. Marzenę Kostuch - na przestrzeni lat 2002 – 2015 nie doszło do istotnej poprawy wskaźników karmienia naturalnego. Prof. Wilińska wskazała na pilną potrzebę włączenia obowiązkowych kursów na temat laktacji w lekarskie programy specjalizacyjne ginekologii i położnictwa, perinatologii, neonatologii, pediatrii i medycyny rodzinnej.

Pani Minister była bardzo zainteresowana realizowanymi przez KUKP  działaniami, programami i aktywnością w zakresie publikacyjnym. Przyjęła wykaz i programy kursów KUKP, dokumentację Inicjatywy Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią oraz Biuletyny KUKP wydane w 2019 roku.

Podczas spotkania przedstawione zostały też problemy i bariery działalności utrudniające implementację Inicjatywy  Szpital Przyjazny Dziecku do szpitali w Polsce. Podstawową koniecznością dla rozwoju Inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku jest dodatkowe finansowanie szpitali posiadających aktualny tytuł. Są to liderzy popularyzacji karmienia piersią w środowisku lokalnym.

Pani Minister z dużym zainteresowaniem wysłuchała prezentowanych treści.  Podzieliła pogląd, że procedura  pozyskiwania i utrzymania tytułu jest kosztochłonna dla szpitala i jest potrzeba dofinansowania Szpitali Przyjaznych Dziecku.

Ponadto uznała, że brak istotnej poprawy w zakresie wskaźników karmienia piersią po wypisie ze szpitala do domu wymaga energicznych działań. W tym celu podjęła decyzję o zorganizowaniu spotkania krajowego nadzoru pielęgniarek i położnych w celu dyskutowania o możliwościach poprawy sytuacji.

Pani Minister wykazała też duże zainteresowanie Inicjatywą KUKP Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią. KUKP będzie ubiegał się o objęcie tego Programu patronatem Ministra Zdrowia.

Na życzenie Pani Minister, prof. Wilińska dodatkowo dostarczyła w dniu 6 listopada na ręce Pani Justyny Mieszalskiej, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny opracowanie, w którym wymieniła rodzaj nakładów finansowych które ponosi szpital w procesie uzyskiwania i utrzymywania tytułu Szpital Przyjazny Dziecku.  Wykazała, że jest to proces angażujący dodatkowy personel do wykonywania zadań przy pacjentach i ich rodzinach, konieczność systematycznych szkoleń całych zespołów medycznych, konieczność monitorowania stosowanych praktyk i osiąganych efektów. W zamian rośnie prestiż ośrodka certyfikowanego wg kryteriów WHO. Choć bardzo ważny lokalnie, nie jest w stanie wyrównać ponoszonych kosztów.