Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

O nas

Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP) jest organizacją pozarządową działającą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zostało powołane w 1992 r. przy współudziale Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Polskiego Komitetu UNICEF oraz Instytutu Matki i Dziecka.

Główne cele KUKP obejmują popularyzację karmienia naturalnego poprzez wdrażanie zasad prawidłowego karmienia piersią noworodków, niemowląt i małych dzieci oraz wprowadzenia w życie wszystkich artykułów Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i późniejszych odpowiednich rezolucji Zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia.

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego - analogicznie do wielu krajów świata - powołano w Polsce Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią jest Deklaracja Innocenti o ochronie, promowaniu i wspieraniu karmienia piersią, ogłoszona w dniu 1 sierpnia 1990 we Florencji (Włochy).

Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku powstała, aby przywrócić na całym świecie prawidłowy sposób karmienia dzieci. Powołały ją Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Szpitale, które są odznaczone tym tytułem, przestrzegają jednolitych na całym świecie zasad prawidłowego karmienia, ujętych w tzw. 10 Kroków do udanego karmienia piersią. W szpitalach przyjaznych dziecku jest przestrzegany Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. Na ich terenie obowiązuje m. in. zakaz reklamy mieszanek mlekozastępczych oraz akcesoriów do sztucznego karmienia.

Każda z tych placówek jest porównywalna do wszystkich innych odznaczonych szpitali z całego świata.

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią nadaje szpitalom w Polsce tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku” od 1992 roku, potwierdzając tym samym spełnianie przez ich oddziały położnicze i neonatologiczne wszystkich 10 Kroków do udanego karmienia piersią. Na przestrzeni lat działalności Komitetu, 96 szpitali zostało odznaczonych tym prestiżowym i zaszczytnym tytułem. Obecnie tylko około 2/3 z nich utrzymuje certyfikat potwierdzający standard opieki nad matką karmiącą.

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią zachęca wszystkie szpitale w Polsce do potwierdzania jakości świadczonych usług położniczo-neonatologicznych poprzez weryfikację realizacji 10 Kroków do udanego karmienia piersią i potwierdzenie jej tytułem Szpital Przyjazny Dziecku.

Karmienie piersią w miejscach publicznych jest ważną częścią działań Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, ponieważ wspiera i rozwija ideę karmienia naturalnego. Wszelkie inicjatywy, które umożliwiają i ułatwiają karmienie naturalne dziecka w każdym miejscu, w którym poczuje się ono głodne, będą miały wsparcie Komitetu.

Jesteśmy otwarci na współpracę i współdziałanie we wszelkich innych nowych inicjatywach, które sprzyjają karmieniu naturalnemu, pozostając w zgodzie z podstawowymi celami statutowymi naszego Stowarzyszenia.