Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

SPOTKANIE Z DYREKTOREM GENERALNYM UNICEF

W dniu 09.10.2019r Przewodnicząca Stowarzyszenia Maria Wilińska i Wiceprzewodnicząca Marzena Kostuch spotkały się w siedzibie UNICEF z Dyrektorem Generalnym UNICEF Panem Markiem Krupińskim i Dyrektor ds. Advocacy Panią Ewą Falkowską. Tematem spotkania była wzajemna wymiana informacji na temat aktualnej działalności obu organizacji oraz ustalenie możliwych platform wzajemnej współpracy. Na spotkaniu dyskutowano na temat idei „Szpital Przyjazny Dziecku” i możliwego wsparcia technicznego UNICEF w realizacji tej idei w szpitalach oraz projektu „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” . Jest to nowy projekt wdrażany przez Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, który ma na celu propagowanie tworzenia miejsc w budynkach użyteczności publicznej, w których matki będą mogły w sposób godny  i bez skrępowania nakarmić piersią swoje dzieci.  Oba projekty promują naturalne karmienie jako najlepszy sposób żywienia niemowląt i małych dzieci.  Natomiast Pan Marek Krupiński przedstawił założenia projektu UNICEF  „Miasto Przyjazne Dzieciom”, którego celem jest wsparcie miast w zapewnieniu lepszej jakości dóbr i usług dla dzieci i praktyczna realizacja zapisów Konwencji o prawach dziecka. Dyskutowano na temat możliwości wzajemnej współpracy w ramach powyższych projektów.