Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

WZNAWIAMY OCENY I REOCENY SZPITALI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O TYTUŁ SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Z przyjemnością informujemy, że Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią wznawia oceny i reoceny szpitali ubiegających się o przyznanie lub recertyfikację tytułu Szpital Przyjazny Dziecku.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania dotyczące rygorów sanitarnych,  zarówno terminy wizyt jak i szczegółowe warunki pracy Komisji KUKP w szpitalach będą ustalane w drodze korespondencji elektronicznej.
Doceniając wysiłki zespołów Szpitala, zachęcamy Państwa do dalszego doskonalenia procedur sprzyjających karmieniu piersią, by docelowo maksymalnie zwiększyć liczbę dzieci karmionych wyłącznie piersią w czasie całej hospitalizacji.