Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

Władze

Władzami stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie,
  • Zarząd Główny,
  • Główna Komisja Rewizyjna.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 

Przewodnicząca Zarządu Głównego KUKP:
dr hab. n. med. Maria Wilińska

Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego KUKP:
dr n. med. Marzena Kostuch

Sekretarz:
mgr Halina Boniecka

Skarbnik:
Elżbieta Baum-Chróścicka

Członkowie zarządu:
Maria Migielska-Wołyniec
Jolanta Warzycha
Ewa Wodzikowska

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
Katarzyna Gontarek
Justyna Grzyb
Ewa Wybraniec