Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KUKP WYBRAŁO NOWY ZARZĄD

Zgodnie z zapowiedzią prof. Barbara Kowalewska Kantecka zakończyła pracę w KUKP na stanowisku Przewodniczącej Zarządu Głównego i podziękowała dotychczasowemu Zarządowi za pracę. Przyznała, że aktualna sytuacja Komitetu jest bardzo trudna. Wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszły następujące osoby:

  1. Maria Wilińska, Przewodnicząca Zarządu Głównego
  2. Marzena Kostuch, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego
  3. Magdalena Zarlenga, członek Zarządu
  4. Maria Migielska-Wołyniec, członek Zarządu
  5. Jolanta Warzycha, członek Zarządu
  6. Ewa Wodzikowska, członek Zarządu
  7. Elżbieta Baum-Chróścicka, skarbnik (do końca roku 2019)

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Katarzyna Gontarek
  2. Justyna Grzyb
  3. Ewa Wybraniec

Nowo wybrana Przewodnicząca Zarządu Głównego Maria Wilińska podziękowała prof. Barbarze Kowalewskiej-Kanteckiej za przewodniczenie KUKP w 2 kadencjach. Świadoma odpowiedzialności i trudnej sytuacji KUKP, ale też istniejących możliwości rozwoju Stowarzyszenia, przy wsparciu Zarządu i wszystkich członków organizacji,  podjęła wyzwanie kierowania organizacją. Wszystkim obecnym członkom KUKP podziękowała za powierzenie tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji i zaprosiła do intensywnej pracy.