Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

Kurs: 10 kroków do udanego karmienia piersią

NAZWA SZKOLENIA/KURSU

Kurs: 10 kroków do udanego karmienia piersią. Ochrona, promocja i wspieranie karmienia piersią w placówkach świadczących opiekę położniczą oraz opiekę nad noworodkiem: uaktualniona (2018) Inicjatywa WHO „Szpital Przyjazny Dziecku”.

ADRESACI

Personel szpitalny uczestniczący w opiece nad kobietą i jej dzieckiem:

 • lekarze
 • pielęgniarki
 • położne
 • dietetycy
 • neurologopedii
 • fizjoterapeuci
 • psycholodzy

CEL KSZTAŁCENIA I PORUSZANE ZAGADNIENIA

Profesjonalny kurs prowadzony na terenie placówki sprawującej opiekę nad kobieta ciężarną, rodzącą i karmiącą piersią lub w miejscu wskazanym przez placówkę
Cel: aktualizacja, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy personelu medycznego i niemedycznego dotyczącej laktacji, szeroko pojętego karmienia piersią i opieki nad kobietą i jej dzieckiem. Rozwijanie umiejętności praktycznych i komunikacji interpersonalnej.
Ocena kursu przez uczestników: kwestionariusz oceny kursu
Sposób potwierdzania obecności na kursie - certyfikat
Zagadnienia poruszane podczas kursu

 1. Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece
 2. Zasady opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i karmiącą w szpitalu.
 3. Anatomia piersi i fizjologia laktacji. Skład mleka kobiecego w różnym okresie laktacji, w tym po porodzie przedwczesnym. Znaczenie karmienia naturalnego dla zdrowia dziecka oraz kobiety i rodziny.
 4. Ocena budowy i funkcji aparatu orofacjalnego.
 5. Zasady prawidłowego przystawiania do piersi. Pozycje matki i dziecka podczas karmienia. Ręczne odciąganie pokarmu. Karmienie noworodka urodzonego przedwcześnie.
 6. Potencjalne problemy dotyczące matki i dziecka w okresie laktacji oraz metody ich rozwiązywania i leczenia.
 7. Charakterystyka i postępowanie w stanach konieczności czasowego lub trwałego wstrzymania podaży pokarmu matki (leki, choroby matki i dziecka). Matka HIV (+)- aktualne zalecenia w Polsce i na świecie.
 8. Opieka medyczna i prawna w aspekcie karmienia naturalnego nad kobietą w okresie ciąży, porodu i laktacji.
 9. 10 kroków do udanego karmienia piersią – analiza realizacji w szpitalu.
 10. Karmienie po wypisie, programy integrujące kobiety karmiące po wypisie do domu.
 11. Warsztaty – ćwiczenia oparte na przypadkach

Dla wyszkolenia 100% personelu konieczne jest powtarzanie szkolenia w jednostce szpitalnej.
Cena zawiera: udział w wykładach, udział warsztatach, materiały naukowe z kursu, certyfikat

CZAS TRWANIA [H]

10 godzin

CENA

6000,00 zł