Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

Co to jest Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią

Karmienie piersią noworodka, niemowlęcia i małego dziecka odbywa się  „na żądanie”, czyli w każdym miejscu i momencie, w którym poczuje się ono głodne. To oznacza, że potrzeba nakarmienia dziecka może nastąpić na spacerze, podczas spotkania towarzyskiego, załatwiania spraw w urzędzie, w podróży. O ile człowiek dorosły może zracjonalizować potrzebę spożycia posiłku, to dziecko musi otrzymać go niezwłocznie. Jest to jego niezbywalne prawo, gwarantowane Konwencją Praw Dziecka, względami humanitarnymi, medycznymi i przede wszystkim zwykłą rodzicielską miłością.

Dlatego w każdym miejscu przestrzeni publicznej, w którym może znaleźć się matka karmiąca piersią, muszą być zapewnione warunki do nieskrępowanego, bezpiecznego i higienicznego przystawienia dziecka do piersi.

Program Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią jest inicjatywą Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, mającą na celu zapewnienie w jak największej ilości przestrzeni publicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej właściwych warunków dla nieskrępowanego karmienia piersią przy uwzględnieniu praw mam karmiących, jak również innych użytkowników przestrzeni.

Status miejsca przyjaznego karmieniu piersią i znak „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” są przyznawane Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w ramach programu Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią instytucjom, firmom, miejscom i obiektom publicznym, których właściciele lub zarządcy w szczególny sposób przyczyniają się do stworzenia w zarządzanych przez nich przestrzeniach przyjaznych warunków dla mam karmiących piersią.

Status i znak „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” są przyznawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w Regulaminie, po zgłoszeniu poprzez Formularz danych, zgodnie z załączonymi Kryteriami.

Nadzór merytoryczny nad założeniami i realizacją Programu sprawuje Zarząd KUKP.

KUKP zaprasza do realizacji Programu wszystkie instytucje i organizacje, których cele i zakres działalności mogą w istotny sposób wspierać cele Programu.