Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

WABA (WORLD ALLIANCE FOR BREASTFEEDING ACTION) PISZE:

Wyłączne karmienie piersią to najlepsze źródło i model karmienia małych dzieci. 

Mleko matki jest czymś więcej niż pokarm dla noworodków i niemowląt, jest również silnym „lekiem” w zapobieganiu chorobom. Jest dostosowane do potrzeb każdego dziecka. Mleko kobiece kształtuje mikrobiom dziecka, wzmacnia system odpornościowy i zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przewlekłych. Istnieje wiele dowodów, że karmienie piersią jest podstawą przetrwania dzieci. W krajach o niskim i średnim dochodzie niemowlęta, które otrzymały w okresie pierwszych 6 miesięcy życia także inne pokarmy i płyny oprócz pokarmu matki, były 2,8 razy bardziej narażone na zgon niż te, które były karmione wyłącznie piersią (Sankar i wsp. 2017).  

Karmienie naturalne chroni przed zapaleniem płuc i biegunką, dwoma wiodącymi  na świecie zabójcami dzieci poniżej piątego roku życia. Redukuje występowanie infekcji wieku dziecięcego, zarówno w krajach bogatych jak i biednych. Dane z Millennium Cohort Survey (Wielka Brytania) wskazują, że gdyby wszystkie dzieci w Wielkiej Brytanii były karmione wyłącznie piersią przez pierwszych sześć miesięcy, zapobiegłoby to 53% hospitalizacji z powodu biegunki oraz 27% hospitalizacji z powodu infekcji dolnych dróg oddechowych w każdym miesiącu (Quigley et al 2007).

Karmienie piersią daje każdemu dziecku taką samą możliwość optymalnego zrównoważonego rozwoju. Karmienie piersią jest jedną z najmądrzejszych inwestycji zwiększających kapitał ludzki i stymulujących wzrost gospodarczy.

Zbyt niskie wskaźniki karmienia piersią są odpowiedzialne za straty rzędu ponad $ 230 miliardów  rocznie w krajach o wysokich dochodach i $ 70 mld rocznie w krajach o niskim i średnim dochodzie (Rollins i wsp. 2016). 

Wyłączne karmienie piersią jest znanym od dawna, standardowym wskaźnikiem monitorowania poziomu zdrowotnej w krajach. Monitorowanie wyłącznego karmienia piersią jest technicznie wykonalne ze względu na dostępność do globalnej bazy danych z około 140 krajów. Pożądane jest zaangażowanie wszystkich państw członkowskich w regularne zgłaszanie tego wskaźnika do co najmniej 2030 roku do Światowego Zgromadzenie Zdrowia (WHA) - Cele żywieniowe. 

Jeszcze do 8 września możesz poprzeć akcję WABA wypełniając ankietę pod poniższym adresem  (wybierz cel 2 i wyślij).

Ankieta