Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW DZIECKA

21 października 2019 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej Zarządu KUKP prof. Marii Wilińskiej z Rzecznikiem Praw Dziecka Panem Mikołajem Pawlakiem. Podczas spotkania  nasza Przewodnicząca przedstawiła główne cele działania Komitetu i realizowane obecnie zadania. Pan Minister okazał żywe zainteresowanie współpracą z KUKP w zakresie popularyzacji karmienia naturalnego, organizacji miejsc przyjaznych karmieniu piersią, udziałem w dorocznej konferencji naukowo-szkoleniowej KUKP w maju przyszłego roku oraz pozostałymi formami naszej aktywności.
Obszary działania Rzecznika Praw Dziecka i KUKP są zbieżne, co stwarza platformę do owocnej współpracy. Ustalono współdziałanie w zakresie obejmowania patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka kolejnych przedsięwzięć KUKP oraz wzajemnego angażowania się w realizację celów statutowych.
Cieszymy się z efektów tego spotkania, ponieważ stwarzają one nowe pola do działania obu stronom.