Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

AKTUALIZACJA LISTY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KUKP

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Komitetu swojego członkostwa w KUKP na adres mailowy: kukp@laktacja.pl. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie zaległych składek, co jest warunkiem pozostania członkiem Stowarzyszenia.
Składki prosimy opłacać przelewem na konto: mBank nr konta: 54114010100000504608001001.
Dziękujemy.