Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KUKP

Zarząd Główny KUKP uprzejmie zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Komitetu w dn. 5 grudnia 2019 r. w budynku Szpitala im. prof. W. Orłowskiego przy ul. Czerniakowskiej 231 w Warszawie. Początek Zebrania o godz. 13.00.

Program Zebrania obejmuje:

  1. omówienie pilnych spraw organizacyjnych;
  2. omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
  3. przyjęcie nowych członków.

Serdecznie zapraszamy.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: kukp@laktacja.pl