Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

Aktualności

NOWY BIULETYN JUŻ DO POCZYTANIA!

Z przyjemnością zapraszam do lektury nowego numeru naszego BIULETYNU. Zamieściliśmy w nim artykuł o rozpoznawalności alergii na białka mleka krowiego, wiele nowości o mikrobiocie gruczołu piersiowego i biocenozie mleka kobiecego, o galaktogogach oraz lekach dopuszczalnych dla matek karmiących. Informujemy o bieżącej sytuacji Inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku oraz licznych inicjatywach w Polsce promujących laktację i karmienie naturalne. Jak zwykle, wiele miejsca poświęcamy matkom karmiącym, dzielącym się z nami swoimi rozterkami i wątpliwościami, ale też sukcesami.  Mamy też nowy dział: Karmienie piersią w historii i sztuce. 

Zachęcamy do lektury!

BIULETYN Nr 1/2024

RAPORT Z MONITORINGU OPIEKI LAKTACYJNEJ W POLSCE ZA LATA 2018-2022

Zachęcamy do lektury dokumentu: RAPORT Z MONITORINGU OPIEKI LAKTACYJNEJ W POLSCE ZA LATA 2018-2022. Raport powstał w ramach projektu „Karmienie mlekiem mamy prawem mamy i dziecka” realizowanego przez Stowarzyszenie Małyssak w latach 2022-2023.
Dostępny jest pod linkiem: https://malyssak.pl/raport-monitoring-opieki-laktacyjnej-2023/

WIZYTA REOCENIAJĄCA REALIZACJĘ ZASAD INICJATYWY „SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU” W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” W WARSZAWIE W DNIACH 15 – 16 GRUDNIA 2023 R.

Na zaproszenie Prezesa Centrum Medycznego „Żelazna” w  Warszawie, w dniach 15 – 16 grudnia 2023 r., komisja desygnowana przez Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w składzie: dr n. med. Hanna Kajdas – Duda, dr n. med. Jolanta Warzycha oraz mgr Halina Boniecka przeprowadziła reocenę Szpitala pod kątem spełniania kryteriów Inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku”. 

Czytaj więcej

WIZYTA W SZPITALU W PRZEWORSKU

W dniach 24-25 listopada, na zaproszenie Dyrekcji, Zespół Oceniający KUKP w składzie: dr hab. n. med. Maria Wilińska i mgr Maria Kaleta przeprowadził ocenę Szpitala w Przeworsku pod kątem realizacji 10 Kroków do udanego karmienia piersią.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku jest placówką powiatową. Jak inne szpitale w Polsce boryka się ze zmniejszającą się liczbą porodów. Jest zarządzany przez kadrę ambitnych osób pod dyrekcją Pana Roberta Płaziaka, stawiając na jakość i standaryzację procedur. Motywacją do zdobycia certyfikatu  Szpital Przyjazny Dziecku było podniesienie rangi Szpitala, ale przede wszystkim usystematyzowanie zasad opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i karmiącą tak, aby pozostawała ona na najwyższym poziomie. Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację kadrową, zespół wykonał  w tym zakresie heroiczną pracę. 

Dyrekcja Szpitala, zespół medyczny Oddziału Neonatologicznego i Położniczego oraz personel wspomagający wykazali się kompletną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, zgodnymi z 10 Krokami do udanego karmienia piersią. W Szpitalu jest przestrzegany Międzynarodowy Kodeks Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.  Prawidłowo realizowane są też pozostałe Kroki Inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku. Co niemniej ważne, wszystkie kobiety hospitalizowane w szpitalu oraz przebywające już w domu potwierdziły podczas osobistych rozmów wszechstronne wsparcie personelu w karmieniu piersią w okresie hospitalizacji. Pacjentki bardzo podkreślały nie tylko profesjonalizm ale też życzliwość i serdeczną atmosferę, która panuje na oddziale neonatologicznym i położniczym. 

Podkreślić należy wysoką estetykę oddziału, w szczególności sal dla matek, holi, poczekalni dla ojca/rodziny a także pomieszczeń administracyjnych. 

W związku z prawidłową realizacją wszystkich 10 Kroków do udanego karmienia piersią, Komisja KUKP ds Ocen, Reocen i Monitoringu, na wniosek Komisji Oceniającej, przyznała Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przeworsku tytuł Szpital Przyjazny Dziecku na lata 2023-2028.

Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie Szpitali Przyjaznych Dziecku w Polsce! 

Zgodnie z wymogami Inicjatywy WHO SzPDz, oczekujemy na bieżące coroczne raporty z realizacji 10 kroków. Pozostajemy też do dyspozycji w razie potrzeby wsparcia. Zachęcamy do bieżących kontaktów z KUKP oraz włączenia się w szeroką popularyzację karmienia naturalnego w regionie i w Polsce.  

DZIAŁANIA KUKP - Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku

„Szpital Przyjazny Dziecku” to międzynarodowy  tytuł potwierdzający stosowanie w opiece nad matką i dzieckiem procedur  sprzyjających karmieniu piersią, zgodnych z najwyższymi  standardami  Światowej Organizacji Zdrowia.  Wszystkie szpitale na całym świecie odznaczone tym tytułem przestrzegają jednolitych zasad sprzyjających prawidłowemu karmieniu.

Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest jednostkom medycznym, które w pełni realizują program WHO  "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". We wszystkich krajach, które podpisały tzw. Deklarację Innocenti  obligującą do ochrony, propagowania i popularyzacji karmienia piersią, utworzono struktury do wdrażania Inicjatywy. W Polsce jest to Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP). KUKP nadaje szpitalom ten tytuł od 1994 roku. Na przestrzeni lat działalności Komitetu 96 szpitali zostało odznaczonych tym prestiżowym i zaszczytnym mianem. 

Czytaj więcej

ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ 2023

Tradycyjnie, w dniach 1-7 sierpnia na całym świecie trwa Światowy Tydzień Karmienia Piersią https://www.efcni.org/activities/campaigns/world-breastfeeding-week/.
Światowy Tydzień Karmienia Piersią (WBW) to kampania organizowana przez World Alliance for Breastfeeding Action (Waba). Jest uważana za jedną z największych wspólnych kampanii zainteresowanych tematem organizacji międzynarodowych, takich jak WHO i Unicef i innych, promujących korzyści płynące z karmienia piersią. Światowy Tydzień Karmienia Piersią obchodzony jest corocznie od 1991 roku w około 120 krajach. Od 2016 roku WBW jest również zgodny z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG). 

KUKP aktywnie wspiera i uczestniczy w Światowym Tygodniu Karmienia Piersią. Prowadzimy bieżącą edukację personelu medycznego, m. in. w Szpitalu w Białej Podlaskiej. Bierzemy aktywny udział w pracach Zespołu Ekspertów w Ministerstwie Zdrowia, który przygotowuje m. in. projekt  porady laktacyjnej. Zgodnie z tegorocznym hasłem gromadzimy dane odnośnie karmienia piersią przez kobiety pracujące. Widzimy tu wiele barier. Będziemy je upubliczniać w podsumowaniu Tygodnia, co nastąpi w październiku.

Czytaj więcej

ZMIANA MIEJSCA ADRESOWEGO KUKP

W związku z planowaną zmianą miejsca adresowego KUKP prosimy o kontakt i kierowanie korespondencji do nas wyłącznie drogą mailową: laktacja.pl@gmail.com.

KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ JEST PARTNEREM KAMPANII EDUKACYJNEJ CENTRUM NAUKI O LAKTACJI „KARMIĘ – MAM PRAWO!”

Kampania edukacyjna „Karmię – mam prawo!” skierowana jest do pacjentów – szczególnie matek,  objętych opieką okołoporodową w Polsce,  realizowaną w ramach świadczeń NFZ ale również do opiekunów matek ( ojców, rodzin) oraz do personelu sprawującego opiekę nad matką i dzieckiem.
W kwietniu 2023 została przeprowadzona ankieta, w której kobiety miały okazję wypowiedzieć się na temat opieki laktacyjnej, jaką otrzymały. Wyniki ankiety zostaną przedstawione podczas XVI Zjazdu CNoL a później skierowane do decydentów ( Ministerstwo Zdrowia, Prezydent RP).
W dniach od 10.05 do 25.05 są publikowane na profilu Fb Centrum Nauki o Laktacji poszczególne prawa kobiet karmiących, wraz z linkiem do artykułu znajdującego się na stronie www CNoL.
Celem kampanii  jest zwrócenie uwagi decydentów w ochronie zdrowia i społeczeństwa na konieczność respektowania praw kobiet, które karmią dzieci naturalnie. Uświadomienie kobietom jakie mają prawa i zachęta do aktywnego domagania się ich respektowania. 
Patronat nad kampanią objął Rzecznik Praw Pacjenta. Kibicujemy akcji Centrum Nauki o Laktacji i z zaciekawieniem śledzimy jej wyniki!
KUKP od lat angażuje się w popularyzację wiedzy na temat dopuszczalności stosowania leków podczas karmienia piersią. Łamiemy wiele mitów o zakazie karmienia piersią podczas leczenia. Nasze Biuletyny, konferencje, cykl webinarów w roku 2022 oraz liczne wykłady a także kilka rozdziałów w podręczniku Laktacja t.1. są poświęcone temu tematowi. Odbieramy wiele telefonów od matek karmiących piersią, którym odmówiono leczenia albo polecono wstrzymanie karmienia. Zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku takich zdarzeń!
 

UDZIAŁ W PRACACH ZESPOŁU DO SPRAW POPRAWY JAKOŚCI OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ W ZAKRESIE PORADNICTWA LAKTACYJNEGO

Z przyjemnością informujemy, że prof. Maria Wilińska reprezentująca KUKP została powołana przez  Ministra Zdrowia do prac w zespole do spraw poprawy jakości opieki okołoporodowej w zakresie poradnictwa laktacyjnego. 
Zespół tworzą konsultanci krajowi w zakresie pediatrii, neonatologii, pielęgniarek i położnych oraz stowarzyszenia pozarządowe pracujące w zakresie laktacji i karmienia naturalnego. 
Celem prac zespołu jest wypracowanie wytycznych w zakresie edukacji laktacyjnej zespołów medycznych oraz wdrożenie do praktyki poradnictwa laktacyjnego jako odrębnego świadczenia medycznego. 
Trwają intensywne, aktywne prace nad tworzeniem dokumentów i wytycznych działania. 
Mamy nadzieję, że to podejście do poprawy sytuacji w zakresie laktacji i karmienia naturalnego zakończy się sukcesem wdrożenia wypracowanych rozwiązań.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć najcieplejsze życzenia świąteczne.
Niech ten szczególny czas przyniesie Państwu dużo radości, pokoju i nadziei.

Maria Wilińska z Zespołem KUKP

KOLEJNY WEBINAR KUKP JUŻ 14 GRUDNIA 2022 o GODZ. 18:00!

Serdecznie zapraszamy na przedświąteczne, ostatnie w tym roku spotkanie organizowane przez KUKP i Klinikę Neonatologii CMKP, poświęcone rozwiązywaniu złożonych problemów laktacyjnych. Dodatkowo, mówić będziemy o laktacji jako zagadnieniu zdrowia publicznego oraz  o profilaktyce zakażeń RSV w grupie najmłodszych dzieci. Podczas webinaru - niespodzianka dla uczestników.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Sprawdź szczegóły
Formularz rejestracyjny

ŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA 2022

Szanowni Państwo,

17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka (noworodki urodzone przed 37 tygodniem ciąży). W tym roku, w Polsce będzie to już po raz 12. dzięki inicjatywie Fundacji Wcześniak, podjętej w 2011 roku.
Symbolem obchodów jest wizerunek niemowlęcych skarpeteczek zawieszonych na sznurku, w tym jednej szczególnie małej oraz fioletowe oświetlenie obrazujące delikatność i wyjątkowość. To właśnie te cechy charakteryzują dzieci przedwcześnie urodzone. One nie są przygotowane do samodzielnego funkcjonowania z uwagi na niedojrzałość układów odpornościowego, oddechowego, pokarmowego i neurologicznego, w związku z tym wymagają szczególnej troski i wyjątkowego zaangażowania zespołów medycznych a także nieocenionej bliskości i miłości obojga rodziców.
W imieniu Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią składam wszystkim wcześniakom i ich wspaniałym, dzielnym rodzicom serdeczne życzenia wielu powodów do radości oraz wytrwałości w wysiłku wychowywania małych pociech, często bardzo wyczekiwanych. Wzajemne wsparcie i słowa otuchy mają niezwykły wymiar w relacjach rodzinnych, gdy stopniowo przywracana jest sprawność maluszka. W tym zakresie bezcenna jest opieka, pomoc i wsparcie zespołów medycznych, które korzystając z osiągnięć nauki przywracają do sprawności najmniejszych pacjentów. Dlatego też serdecznie życzę, w szczególności, wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, położnym, fizjoterapeutom oraz logopedom osiągania  nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów w walce o życie i zdrowie najmniejszych podopiecznych. To Oni w czasie na ogół wielotygodniowego  pobytu na oddziale otaczają troskliwą opieką wcześniaczki i udzielają wsparcia i fachowej pomocy rodzicom. Miało to szczególny wymiar w czasie wielu obostrzeń związanych z pandemią.
Miejmy nadzieję, że obecny i kolejne Dni Wcześniaka pozwolą wszystkim optymistycznie spojrzeć na osiągnięte rezultaty pracy oraz na uśmiech satysfakcji, zadowolenia i radości spełnienia.

Zespół KUKP

POWSTAŁA KOALICJA NA RZECZ KARMIENIA PIERSIĄ

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, kilkanaście stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w obszarze karmienia piersią utworzyło Koalicję na Rzecz Karmienia Piersią. Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią jest członkiem tej Koalicji.
Celem Koalicji jest zwiększenie odsetka dzieci karmionych wyłącznie piersią do 6 miesiąca życia i karmionych piersią w okresie wprowadzania żywności uzupełniającej w pierwszym i drugim roku życia w Polsce.
Więcej danych o aktywności tego Forum jest pod linkiem:
https://laktacja.org.pl/koalicja-na-rzecz-karmienia-piersia/.

W dniu 30 września odbywa się pierwsza konferencja Koalicji pod nazwą: I Szczyt Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią
Program spotkania jest bardzo ciekawy i ambitny. KUKP będzie reprezentować Maria Wilińska, z wykładem: Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej a 10 Kroków do udanego karmienia piersią, w którym przedstawione zostanie porównanie tych dwóch dokumentów.
Cały Program dostępny jest pod linkiem:
https://laktacja.org.pl/koalicja-na-rzecz-karmienia-piersia/i-szczyt-koalicji-na-rzecz-karmienia-piersia-program/.
Wstęp na konferencję jest wolny. zachęcamy  do uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu, które może ruszyć z posad system opieki laktacyjnej w Polsce.

W DNIACH 1-7 SIERPNIA OBCHODZIMY ŚWIATOWY TYDZEŃ KARMIENIA PIERSIĄ

W dniach 1-7 sierpnia obchodzimy Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Wydarzenie to towarzyszy nam corocznie już od 1992 roku. Światowy Tydzień Karmienia Piersią jest symbolicznym upamiętnieniem zawartej 1 sierpnia 1990 r. we Florencji Deklaracji Innocenti w sprawie Ochrony, Propagowania i Wspierania Karmienia Piersią, którą podpisała także Polska.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA WEBINAR ONLINE 2 SIERPNIA 2022

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią zaprasza na kolejne spotkanie on-line z cyklu "Letnia Szkoła Laktacji" w dniu 2 sierpnia 2022 (wyjątkowo: wtorek) o godz. 17:30.
Webinar odbywa się podczas Międzynarodowego Tygodnia Karmienia Piersią (1-7 sierpnia), dla którego tegoroczne hasło Word Alliance for Breastfeeding Action (Światowy Sojusz na Rzecz Działań Związanych z Karmieniem Piersią) brzmi: Step up for Breastfeeding. Educate and Support (Działaj na rzecz karmienia piersią. Edukuj i wspieraj). Piszemy o tym:  https://laktacja.pl/article/159,haslo-tygodnia-karmienia-piersia.

Czytaj więcej

WIZYTA W WEJHEROWIE W DNIACH 24-25.06.2022 R. REOCENIAJĄCA REALIZACJĘ INICJATYWY "SZPITAL PRZYJAZDY DZIECKU"

Na zaproszenie Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, w dniach 24 – 25 czerwca 2022 r., komisja desygnowana przez Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w składzie mgr Halina Boniecka, dr n. o zdr. Ewa Wodzikowska oraz mgr Joanna Żołnowska, przeprowadziła reocenę Szpitala pod kątem spełnienia kryteriów „Szpital Przyjazny Dziecku”.

Czytaj więcej

10 KROKÓW DO UDANEGO KARMIENIA PIERSIĄ W SZPITALU MIEJSKIM IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KRAKOWIE

W dniu 27.06.2022, na zaproszenie Dyrekcji, przeprowadziliśmy w Szpitalu Miejskim im. Stefana Żeromskiego w Krakowie  szkolenie z zakresu 10 kroków do udanego karmienia piersią. Uczestnikami tego spotkania naukowego był personel medyczny zajmujący się kobietą ciężarną, rodzącą i karmiącą piersią.

Czytaj więcej

KONFERENCJA EFCNI W WIEDNIU

W dniach 10-11.06.2022 odbyła się w Wiedniu konferencja European Foundation for the Care of Newborn Infant (EFCNI). Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią reprezentowała prof. Maria Wilińska, będąca jednocześnie jedynym fizycznie obecnym przedstawicielem z Polski. Konferencja zgromadziła uczestników z całego świata, zainteresowanych najnowszymi doniesieniami  naukowymi w zakresie karmienia pokarmem kobiecym. Ponadto, wiele osób łączyło się z obradami on-line. 

Czytaj więcej

KONFERENCJA KUKP "DZIAŁAJ NA RZECZ KARMIENIA PIERSIĄ. EDUKUJ I WSPIERAJ." ODBYŁA SIĘ

Konferencja KUKP inaugurująca Światowy Tydzień Karmienia Piersią już za nami. Było to pierwsze wydarzenie z cyklu szkoleń realizujących tegoroczne hasło World Alliance for Breastfeeding Action (Światowy Sojusz na Rzecz Działań Związanych z Karmieniem Piersią). Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie pracowników ochrony zdrowia, którym bliskie są tematy organizacji laktacji i karmienia naturalnego oraz praca z matką karmiącą. Mimo kilku konkurencyjnych wydarzeń naukowych, zanotowaliśmy dużą frekwencję uczestników, co niezmiennie bardzo nas cieszy.

Relacja z konferencji pod poniższym linkiem

SZPITAL IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ OTRZYMAŁ TYTUŁ SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Z wielka przyjemnością wręczyliśmy Szpitalowi przy Karowej w dniu 26 maja 2022 tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”. W imieniu KUKP, na ręce Dyrektor Szpitala, Pani Ewy Piotrowskiej serdeczne gratulacje i symboliczną tablicę wtręczyła prof. Maria Wilińska Przewodnicząca ZG KUKP wraz z dr Palomą Cuchi (WHO, Polska) oraz Ewą Falkowską (UNICEF, Polska).

Czytaj więcej

DRODZY UCZESTNICY WEBINARÓW KUKP

Z powodu choroby organizatora logistycznego webinar planowany w dniu 1 czerwca nie odbędzie się. Temat zostanie zrealizowany w kolejnym planowanym terminie, czyli 6 lipca 2022. Przepraszamy za tą zmianę i zapraszamy na spotkanie lipcowe. Zespół KUKP

PILNE! UCZESTNICY KONFERENCJI KUKP 27 MAJA 2022

Wszystkie osoby, które dokonały wpłaty na konferencję, ale nie zgłosiły swojego udziału, prosimy o jak najszybsze wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
https://www.medspot.tv/rejestracja/webcast/kukp/
Jest to jedyna możliwość, aby otrzymać dostęp do obrad.

Zespół KUKP

WEŹ UDZIAŁ W KONFERENCJI KUKP 27 MAJA 2022!

Konferencję inicjującą obchody tegorocznego Tygodnia Karmienia Piersią organizujemy w dniu 27 maja 2022, nadal w trybie on-line. Program, warunki uczestnictwa wraz z rejestracją zawarte są na stronie internetowej https://www.medspot.tv/rejestracja/webcast/kukp/.

Tradycyjnie, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym spotkaniu tych wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którym bliskie są tematy laktacji i karmienia naturalnego oraz organizacja i realizacja procedur szpitalnych w opiece nad kobietą karmiącą i jej dzieckiem.   Obiecujemy wiele praktycznych wystąpień w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych kobiet karmiących, pojawiających się podczas hospitalizacji i po wypisie do domu. 

Zapraszamy!

Czytaj więcej

HASŁO TYGODNIA KARMIENIA PIERSIĄ

Drodzy Członkowie KUKP i wszyscy sympatycy karmienia piersią,
Word Alliance for Breastfeeding Action (Światowy Sojusz na Rzecz Działań Związanych z Karmieniem Piersią) ogłosił hasło na kolejny Tydzień Karmienia Piersią 1-7 sierpnia 2022.

Czytaj więcej

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Drodzy Członkowie i Sympatycy Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią,
w imieniu Zarządu KUKP i własnym składam Wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia pięknych, radosnych Świąt Zmartwychwstania Bożego, wiosennej radości, słońca i uciech śmigusowo-dyngusowych!

Maria Wilińska

BYLIŚMY W SZPITALU PRZY KAROWEJ W WARSZAWIE

W dniach 18 – 19 marca 2022 roku komisja KUKP odwiedziła Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ulicy Karowej.

Komisja dokonała po raz pierwszy oceny Szpitala z realizacji „10 Kroków udanego karmienia piersią”.  Gościliśmy w tym szpitalu na zaproszenie Dyrekcji.   Komisja spotkała się z dyrekcją szpitala oraz zespołami neonatologicznym i ginekologiczno-położniczym. 

Czytaj więcej

ROZPOCZYNAMY NOWY CYKL WARSZTATÓW NA TEMAT LAKTACJI I KARMIENIA NATURALNEGO

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią serdecznie zaprasza na cykl nowych warsztatów edukacyjnych związanych ze zdrowiem matki i dziecka oraz karmieniem piersią. 

Już 2 lutego 2022 odbędzie się pierwsze spotkanie, podczas którego omówimy gorące tematy związane z Omikronem, zachorowaniami  ciężarnych, zagrożeniami dla płodu, bezpieczeństwie karmienia piersią oraz szczepieniami ochronnymi. Gwarantujemy aktualną wiedzę, prezentację polskich badań naukowych, możliwość dyskusji z naszymi świetnymi wykładowcami i wymianę doświadczeń.

Udział w webinarze jest dla Państwa bezpłatny. Liczymy na szerokie zainteresowanie i wielką frekwencję!

Szczegółowe informacje w zakładce Nowa oferta warsztatów o tematyce laktacyjnej

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Drodzy Członkowie i Sympatycy KUKP i Szpitali Przyjaznych Dziecku,
w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia przesyłamy Wszystkim życzenia ciepła rodzinnego, klimatycznej atmosfery, wypoczynku i relaksu, zaś na Nowy Rok 2022 życzenia zdrowia, siły i wytrwałości. 
W kolejnym Roku powitamy Państwa nowymi treściami, pomysłami i realizacjami. Niezmiennie zapraszamy do współpracy z Komitetem Upowszechniania Karmienia Piersią.

Wszystkiego najlepszego!
Maria Wilińska z Zarządem KUKP

NOWE ŚWIĄTECZNE WYDANIE BIULETYNU KUKP JUŻ GOTOWE!

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy numer naszego Biuletynu. Mam szczerą nadzieję, że każdy znajdzie w nim interesujące dla siebie treści. Artykuły zamieszczone w obecnym numerze mają bowiem bardzo zróżnicowaną tematykę!
Bardzo dziękuję wszystkim Autorom za trud przygotowania materiałów, zaś Czytelnikom życzę ciekawej lektury. 
Jak zawsze, zachęcam do publikowania swoich materiałów. Z pewnością macie ciekawe przypadki, przemyślenia lub treści, którymi zechcecie się z nami podzielić. 

Serdecznie zapraszam!
Maria Wilińska

Przeczytaj

BYLIŚMY W CZĘSTOCHOWIE

W dniach 15-16 października, wraz z mgr Marią Kaletą, z ramienia KUKP odwiedziłyśmy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie. W ciągu tych dni spotkałyśmy się z zespołem dyrekcyjnym Szpitala, rozbudowanym zespołem neonatologicznym rozlokowanym w dwóch budynkach oraz z zespołem ginekologiczno-położniczym. Widziałyśmy wspaniale wyposażony SOR Szpitala oraz szpitalną położniczo-ginekologiczną izbę przyjęć.

Czytaj więcej

WRESZCIE WRÓCILIŚMY Z OCENAMI I RE-OCENAMI W SZPITALACH!

Ponowne wizyty w szpitalach, po wstrzymaniu w okresie pandemii SARS CoV2, rozpoczęliśmy od Suchej Beskidzkiej. Komisja KUKP pod kierownictwem mgr Marii Kalety spotkała tam grono osób absolutnie zakręconych wokół idei Szpital Przyjazny Dziecku. Czekamy na sprawozdanie Komisji z tej wizyty.

Zarząd KUKP, po analizie dokumentacji Komisji, pozytywnie ocenił wyniki reoceny i przyznał Szpitalowi tytuł Szpital Przyjazny Dziecku.

KONFERENCJA KUKP INICJUJĄCA OBCHODY ŚWIATOWEGO TYGODNIA KARMIENIA PIERSIĄ ODBYŁA SIĘ

W dniu 28 maja zainicjowaliśmy obchody Tygodnia Karmienia Piersią 2021. Nasza konferencja pod hasłem Protect Breastfeeding: A Shared Responsibility spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Otworzył ją Pan Waldemar Kraska, V-ce Minister Zdrowia, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę karmienia naturalnego w profilaktyce zdrowia oraz zadeklarował wsparcie dla KUKP w realizacji naszych zadań statutowych. Wiele ciepłych słów na temat kobiet karmiących oraz karmienia piersią wygłosili także nasi pozostali Patroni Honorowi: prof. Ryszard Gellert Dyrektor CMKP, Pani Ewa Falkowska Dyrektor UNICEF Polska oraz Pani Paloma Cuchi Dyrektor Biura WHO w Polsce. 

Część merytoryczna konferencji skupiona była wokół szeroko pojętych zagadnień kobiety rodzącej, karmiącej oraz jej dziecka w okresie pandemii COVID. Tematyka wykładów była zróżnicowana. Obejmowała właściwości przeciwwirusowe mleka kobiecego, funkcjonowanie oddziałów położniczych i noworodkowych w okresie pandemii,  kwestie szczepień ochronnych, aspekty psychologiczne funkcjonowania kobiet rodzących i ich rodzin w okresie zagrożenia epidemiologicznego i wiele innych. Dziękuję wspaniałym Wykładowcom, którzy wygłosili piękne, treściwe i poruszające wykłady!

Gościem specjalnym konferencji była Fundacja Koalicja dla Wcześniaka, w imieniu której głos zabrała Pani V-ce Prezes Elżbieta Brzozowska. Zaimponował nam rozmach pracy Fundacji, w szczególności w łamaniu barier w dostępie rodziców do dzieci w okresie pandemii i nie tylko!

Obrady zgromadziły kilkusetosobową grupę słuchaczy, żywo zainteresowanych poruszanymi problemami.  Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, aktywnie włączającym się na czacie w przebieg obrad! W porozumieniu z Naczelną i Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie przyznajemy punkty edukacyjne i wystawiamy Certyfikat Konferencji. Certyfikat będzie dostępny na stronie organizatora logistycznego konferencji, firmy Medius. 
Dziękuję firmie MEDIUS, dzięki której profesjonalizmowi organizacja i przebieg konferencji odbywał się bez zakłóceń.

Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną konferencję Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, która odbędzie się za rok, w maju, także blisko Dnia Matki i Dnia Dziecka. Hasło, jak zwykle, ogłosi WHO i WABA (ang. World Alliance for Breastfeeding Action). 

KONFERENCJA KUKP JUŻ 28 MAJA 2021!

Zgodnie z tytułem tegorocznego Światowego Tygodnia Karmienia Piersią

Protect Breastfeeding: A Shared Responsibility
Ochrona karmienia piersią: nasza wspólna odpowiedzialność

ogłaszamy, że konferencja KUKP celebrująca te obchody odbędzie się  28 maja 2021. Tryb on-line umożliwia szeroki dostęp do tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do rejestracji poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.

Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

STANOWISKO KUKP W SPRAWIE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PRÓCHNICĄ UZĘBIENIA U DZIECKA A DŁUGOŚCIĄ KARMIENIA PIERSIĄ

Karmienie piersią wywiera ochronny wpływ na wytwarzanie się próchnicy uzębienia. Składniki zawarte w mleku ludzkim hamują adhezję Streptococcus mutans do powierzchni hydroksyapatytów pokrytych śliną. Dodatkowo wykazano, że kazeina, laktoferyna oraz przeciwciała IgG i IgA obecne w mleku matki hamują procesy adhezji i tworzenia biofilmu bakteryjnego (płytki nazębnej) na powierzchni zębów, podstawowych czynników przyczynowych procesu próchniczego uzębienia.

Potencjalnie próchniczotwórczy wpływ wyższego niż w mleku krowim stężenia laktozy w mleku kobiecym jest zminimalizowany przez zmniejszony czas kontaktu mleka z uzębieniem podczas karmienia piersią w porównaniu do karmienia przez smoczek. To protekcyjne działanie przeciwpróchnicze karmienia z piersi w porównaniu do karmienia butelką wynika z samej mechaniki ssania. Mleko wypływa z brodawki piersiowej usytuowanej w tylnej części jamy ustnej. Pokarm z piersi przedostaje się do gardła i przełyku w sposób precyzyjny, w znacznym stopniu omijając zęby. W porównaniu ze ssaniem z butelki, z której wydostające się mleko obmywa zęby, kontakt mleka wypływającego z piersi z zębami jest niewspółmiernie krótszy. Dodatkowo, jeśli dziecko zaśnie z brodawką w jamie ustnej, ale nie będzie jej stymulować, mleko nie będzie wypływać, a zatem nie  będzie zalegało w jamie ustnej. Karmienie butelką natomiast powoduje ciągły wypływ mleka, więc większa jego objętość może zalegać w jamie ustnej, co zwłaszcza nocą będzie przyczyniać się do nasilonej fermentacji i spadku pH treści jamy ustnej dziecka.

W związku z licznymi i dobrze zbadanymi korzyściami płynącymi z długotrwałego karmienia piersią, matki nie powinny być zniechęcane do przedłużonego karmienia z powodu niepewnych dowodów na  jego potencjał próchnicotwórczy in vivo. Jeśli karmienie piersią trwa powyżej roku, to biorąc pod uwagę wysokie stężenie cukru mlecznego i niskie stężenie mikro- i makroelementów w mleku kobiecym dziecko powinno mieć przeprowadzaną regularną kontrolę stomatologiczną. Rodzicom należy udzielić porady odnośnie prawidłowo zbilansowanej diety dziecka, fluoryzacji uzębienia oraz odpowiedniej higieny jamy ustnej.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ 2021 – ZNAMY JUŻ HASŁO WABA/WHO!

W chwili, gdy piszę te słowa, nabiera na sile III fala pandemii SARS CoV2. Wielu z nas ma już tą chorobę za sobą, część szczęśliwców jest zaszczepiona, coraz bliżej nas są informacje o zgonach bliskich, znajomych, przyjaciół.  Najbliższy Biuletyn KUKP planowany na maj 2021 będzie kolejnym, w którym zamieszczamy informacje o pandemii, tym razem o szczepieniach kobiet ciężarnych i  karmiących. Zachęcam do ich lektury. Jakkolwiek wydaje się oczywiste, że tylko odporność zbiorowiskowa może powstrzymać pandemię, to nie brakuje głosów zwątpienia, lekceważenia czy wręcz negacji skuteczności szczepionek. Tymczasem okazuje się, że odporność mierzona stężeniem wytwarzanych przeciwciał jest wyższa i trwalsza po szczepieniu niż po przechorowaniu. Mało tego, przeciwciała te przenikają do mleka matki i wykazują działanie ochronne przed zachorowaniem karmionego piersią dziecka! 

Światowy Sojusz na Rzecz Karmienia Piersią (ang. World Alliance for Breastfeeding Action) ustanowił hasło Światowego Tygodnia Karmienia Piersią 2021:

Protect Breastfeeding: A Shared Responsibility co rozumiemy, że ochrona karmienia piersią jest naszą wspólną odpowiedzialnością.

Hasło to w dobie pandemii nabiera szczególnego znaczenia. Wszak ochrona zdrowia i życia poprzez działania profilaktyczne, jakimi są szczepienia ochronne i karmienie piersią to pierwsze, najważniejsze i względnie najprostsze działania, na których muszą skupić uwagę nasi zarządzający. Występowanie chorób i ich powikłań jest wyrazem niedostatecznych działań w obszarze profilaktyki pierwotnej.

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią wdrożył w roku 2021 system comiesięcznych kursów on-line, podczas których przekazujemy twarde dowody na skuteczność karmienia piersią w poprawie zdrowia dziecka i matki.  Za nami spotkanie marcowe, podczas którego omawialiśmy problem przeszkód w karmieniu piersią, głównie wędzidełka podjęzykowego. Warsztat ten spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem. W kwietniu, maju i czerwcu bierzemy „pod lupę” choroby matki podczas laktacji i przyjmowane przez nią leki oraz choroby dziecka wpływające na sposób pobierania pokarmu. Szczegółowo omówimy potrzeby pokarmowe wcześniaków. Przedstawimy najnowsze wytyczne rozszerzania diety niemowląt, polemizując z niektórymi zapisami ogłoszonego przez EPGHAN odnośnego dokumentu. Szczegółowy Program i warunki rejestracji są pod linkiem https://www.laktacja.pl/article/141,nowa-oferta-warsztatow-o-tematyce-laktacyjnej.

Wszystkich chętnych do poszerzenia wiedzy i do dyskusji na te tematy serdecznie zapraszamy do udziału spotkaniach. Zachęcamy też do rozpropagowania wśród zainteresowanych informacji o tych kursach.

Wraz ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy życzę wszystkim Członkom, Przyjaciołom i Dobroczyńcom KUKP samych słonecznych dni, wiosennego odpoczynku, dużo zdrowia i rozsądnych spotkań w gronie rodzinnym.

Maria Wilińska z Zarządem KUKP

PIERWSZE SPOTKANIE Z CYKLU WARSZTATÓW LAKTACYJNYCH JUŻ ZA NAMI

Rozpoczęliśmy realizację cyklu warsztatów laktacyjnych. Pierwszy poświęcony był tematyce nieprawidłowości wędzidełka podjęzykowego. W gronie bardzo zainteresowanych osób  omówiliśmy badanie, rozpoznawanie i leczenie tej patologii  aparatu orofacjalnego u noworodka. Prezentowane treści miały duży aspekt praktyczny. Omówiona została także aktualna sytuacja w zakresie karmienia piersią w Polsce oraz inne przyczyny niepowodzenia w laktacji. W ciągu 4 godzin spotkania była też możliwość porozmawiania z matkami, których dzieci właśnie miały wykonany ten zabieg.

Dziękujemy za wszystkie pozytywne opinie!

Zapraszamy na kolejne edycje warsztatów. Najbliższy, Choroby matki i dziecka a laktacja, już 10 kwietnia 2021. Warunki uczestnictwa i szczegółowy Program w zakładce: Nowa oferta warsztatów o tematyce laktacyjnej.

PRAKTYCZNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU DO POZYSKIWANIA MLEKA DLA MATEK SARS COV 2 (+) W SZPITALU

Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną popartą rekomendacjami WHO, AAP, ESPGAN i innych towarzystw naukowych i organizacji, karmienie naturalne jest podstawą żywienia noworodka, niemowlęcia i małego dziecka  [1-3]. Pokarm matki zapewnia dziecku optymalne wzrastanie, dojrzewanie i rozwój psychofizyczny.    Pokarm kobiecy zawiera nie tylko składniki odżywcze, ale też troficzne, immunologiczne i immunostymulujące [4].

Wysoki potencjał antyoksydacyjny świeżego mleka ludzkiego zwalcza wolne rodniki tlenowe i umożliwia utrzymywanie świeżości mleka  kobiecego podczas jego  przechowywania po odciągnięciu. W dobie pandemii  SARS CoV 2 szczególnego znaczenia nabiera aktywność antywirusowa mleka kobiecego, wyrażana możliwością hamowania replikacji wirusa w pokarmie [4-6].

W okresie pandemii SARS CoV2 zalecenia wiodących światowych towarzystw i organizacji czuwających nad zdrowiem człowieka szczególnie podkreślają znaczenie pokarmu kobiecego dla noworodka, zarówno donoszonego, jak też urodzonego przedwcześnie [6,7]. Polskie rekomendacje Konsultanta Krajowego ds. Neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego także rekomendują karmienie piersią przez matki z COVID, zachowaniem odpowiednich środków ostrożności [8].

Preferowanym modelem karmienia dziecka jest  ssanie bezpośrednio z piersi matki.  W przypadku matek z COVID jeszcze przed porodem należy ustalić realizację tej procedury.

Istnieje jednak wiele sytuacji, w których ten sposób  karmienia dziecka nie jest możliwy.  
Należą do nich:

 • konieczność stymulacji laktacji w przypadku niewystarczającego ssania przez dziecko (np. wcześniactwo, zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka),
 • konieczność opróżniania piersi z powodu anatomiczno-czynnościowych zaburzeń aparatu orofacjalnego dziecka(np. wada rozszczepowa twarzy),
 • choroba dziecka i związana z tym konieczność rozdzielenia z matką (wcześniactwo, zakażenie, zaburzenia adaptacyjne, wrodzona wada rozwojowa),
 • konieczność odciągania nadmiaru mleka z piersi celem zapobiegania zastojowi pokarmu, zapaleniu piersi i ropniu piersi,
 • świadomy wybór matki, uzgodniony z personelem medycznym.

Zasady karmienia noworodków reguluje Standard Opieki Okołoporodowej, wprowadzony Rozporządzeniem MZ  jako obowiązkowy dla wszystkich szpitali w Polsce [9]. Zakłada on karmienie naturalne jako optymalny model karmienia dziecka od urodzenia.

Personel medyczny szpitali powinien posiadać kompletne, jasne i praktyczne procedury bezpiecznego pozyskiwania, przechowywania i podawania odciągniętego mleka matki w tych sytuacjach. Zawiera je m.in. opracowany w 2014 roku Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków III poziomu referencyjnego położnictwo i neonatologia [10].

Obecnie, w dobie pandemii SARS CoV2, konieczne jest dostosowanie tych wytycznych do bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Opracowano już optymalny model postępowania z odciągniętym mlekiem i bezpiecznego podawania go dziecku matki z COVID [11, 12]. Brakującym elementem tej procedury jest sposób pozyskiwania pokarmu od matki z COVID w szpitalu.

Stanowisko KUKP w sprawie sprzętu do pozyskiwania pokarmu w szpitalu w okresie pandemii COVID.

ŚWIĄTECZNY NUMER BIULETYNU KUKP 3/2020 JUŻ DOSTĘPNY!

Z wielką przyjemnością udostępniamy nowy, świąteczny numer Biuletynu. W nawiązaniu do obchodów tegorocznego Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią publikujemy w nim artykuł o wpływie skażenia środowiska na mleko kobiece. W dobie pandemii  SARS CoV 2 śledzimy zmieniające się zalecenia odnośnie karmienia piersią i postępowania z noworodkiem w szpitalu.
Rozdział Stan wiedzy zamyka artykuł na temat raka piersi, najczęściej występującego nowotworu złośliwego kobiet w Polsce.
Ze szczególną uwagą wskazuję artykuł prof. Katarzyny Kornackiej. Jest to inne spojrzenie na Inicjatywę Szpital Przyjazny Dziecku. Bardzo cenimy ten głos w dyskusji w kluczowym dla KUKP obszarze zainteresowania. Jest też ciepły głos na temat karmienia piersią z zaprzyjaźnionego Szpitala w Lublinie. Są wybrane doniesienia naukowe o wzmacnianiu mleka kobiecego, ponadto głos matki karmiącej, odpowiedzi ekspertów na pytania matek.
No i najważniejsze - życzenia zdrowia, siły i wytrwałości na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i kolejny 2021 rok. Rok, który zapowiada się ciężko i mobilizuje do działania. Na szczęście wakcynologia idzie z historyczną odsieczą, jest więc nadzieja.
W kolejnym Roku powitamy Państwa nowymi treściami, pomysłami i realizacjami. Wszystkiego najlepszego!

Przeczytaj

NOWA OFERTA WARSZTATÓW O TEMATYCE LAKTACYJNEJ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych osób związanych z opieką nad noworodkiem i niemowlęciem, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią ogłasza cykl szkoleń obejmujących praktyczne tematy w laktacji i karmieniu naturalnym. 

Od marca 2021 w każdą pierwszą lub drugą sobotę miesiąca zapraszamy na warsztaty tematyczne, podczas których będziemy szczegółowo omawiać wybrane problemy w laktacji. Docelowa forma spotkania to warsztaty stacjonarne. Jeśli to nie będzie możliwe, warsztaty będą miały formę szkolenia on-line.

Czytaj więcej

ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ 2020

W dniu 2 października 2020 w Auli Wielkiej CMKP odbyła się konferencja Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią „Wspierajmy karmienie piersią dla zdrowszej planety”. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert objął  to wydarzenie Patronatem Honorowym Dyrektora CMKP.  Wsparcia konferencji udzielił też Minister Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka, Minister Józefa Szczurek Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Krupiński Dyrektor Generalny UNICEF Polska oraz dr Paloma Cuchi Dyrektor Biura WHO w Polsce.

Czytaj więcej

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KUKP 2020

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią serdecznie zapraszam do udziału w konferencji on-line „Wspieraj karmienie piersią dla zdrowszej planety!”. Konferencja odbędzie się w dniu 2 października 2020, w trybie on-line.

Corocznie, w dniach 1-7 sierpnia obchodzony jest Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. Word Health Organization, WHO)  oraz związany z nią Światowy Sojusz na Rzecz Karmienia Piersią (ang. World Alliance for Breastfeeding Action, WABA ) ustanowiły z tej okazji na rok 2020 globalne hasło:

Support breastfeeding for a healthier planet!

Jako polski Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią jesteśmy Partnerem tej akcji. Konferencja w dniu 2 października 2020, jest zwieńczeniem aktywności naszego Komitetu w obchodach Tygodnia Karmienia Piersią.

Zapraszamy lekarzy, położne i pielęgniarki oraz wszystkie osoby, firmy, przedsiębiorstwa i organizacje zainteresowane laktacją i karmieniem naturalnym, pragnące wziąć udział w dyskusji, poszukujące wiedzy i możliwości włączenia się w nurt wsparcia na rzecz karmienia naturalnego. Tworzymy platformę laktacyjną dla wzmocnienia naszych działań!

W sposób szczególny zapraszamy przedstawicieli Szpitali Przyjaznych Dziecku, którym w imieniu WHO/UNICEF przyznaliśmy Certyfikat poświadczający wysoki standard opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i karmiącą!

dr hab. n. med. Maria Wilińska

Przewodnicząca
Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią

Sprawdź program konferencji

WZNAWIAMY OCENY I REOCENY SZPITALI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O TYTUŁ SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Z przyjemnością informujemy, że Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią wznawia oceny i reoceny szpitali ubiegających się o przyznanie lub recertyfikację tytułu Szpital Przyjazny Dziecku.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania dotyczące rygorów sanitarnych,  zarówno terminy wizyt jak i szczegółowe warunki pracy Komisji KUKP w szpitalach będą ustalane w drodze korespondencji elektronicznej.
Doceniając wysiłki zespołów Szpitala, zachęcamy Państwa do dalszego doskonalenia procedur sprzyjających karmieniu piersią, by docelowo maksymalnie zwiększyć liczbę dzieci karmionych wyłącznie piersią w czasie całej hospitalizacji.

KARMIENIE PIERSIĄ GLOBALNYM WYZWANIEM DLA OCHRONY PLANETY

W dniach 1-7 sierpnia, jak co roku, obchodzimy Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. Word Health Organization, WHO)  oraz związany z nią Światowy Sojusz na Rzecz Karmienia Piersią (ang. World Alliance for Breastfeeding Action, WABA ) ustanowiły na rok 2020 globalne hasło obchodów Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Brzmi ono:

Support breastfeeding for a healthier planet!
(Dla zdrowszej planety - wspierajmy karmienie piersią!)

Jesteśmy Partnerem i Patronem tej akcji,  co WABA ponownie uwiarygodniła obecnością naszego logo na tegorocznym plakacie:

Zmiany klimatu i degradacja środowiska to jedne z najbardziej pilnych wyzwań, przed którymi stoi dziś nasz świat. Degradacja środowiska wynikająca z zanieczyszczeń w powietrzu i wodzie, nadmierna eksploatacja ograniczonych zasobów naturalnych, marnotrawstwo żywności i niszczenie naturalnych siedlisk jest często spowodowane działalnością człowieka. Nasze systemy produkcji żywności i wzorce konsumpcji znacząco przyczyniają się do zmiany klimatu i degradacji środowiska.

Liczy się każdy krok, aby złagodzić istniejące zniszczenie środowiska i kryzys klimatyczny. Mleko matki jest pierwszym spożywanym przez człowieka pokarmem i stanowi kluczowy element zrównoważonego systemu żywnościowego. Karmienie substytutami mleka matki (BMS) przyczynia się do nasilania problemu i jest zjawiskiem niepokojąco rosnącym.

Czytaj więcej

OBCHODY POLSKIEGO TYGODNIA KARMIENIA PIERSIĄ

Trwają obchody Polskiego Tygodnia Karmienia Piersią. Tradycyjnie, w Polsce jest on obchodzony w okresie między Dniem Matki a Dniem Dziecka. W tym czasie zazwyczaj odbywała sie konferencja Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP). Jej tematykę corocznie wyznacza Światowa Organizacja Zdrowia  i związana z WHO organizacja World Alliance for Breastfeeding Action. Jest to Światowy sojusz na rzecz karmienia piersią -  sieć ludzi pracujących na skalę globalną w celu wyeliminowania przeszkód w karmieniu piersią i działania zgodnie z deklaracją Innocenti. 

Hasło na bieżący rok jest niezwkle sugestywne: SUPPORT BREASTFEEDING FOR A HEALTHIER PLANET”. 

Z powodów epidemiologicznych konferencja KUKP w zaplanowanym terminie 29 maja 2020 nie odbędzie się. Tym niemniej, ponieważ problem zdrowej planety w dzisiejszej sytuacji epidemiologicznej jak i środowiskowej nabiera szczególnego znaczenia, a także, bardzo zależy nam na osobistych kontaktach z Uczestnikami, spotkanie zostało przełożone na dzień 2 października. Miejsce konferencji nie zmienia sie, nadal korzystamy z gościny Dyrektora CMKP, prof. Ryszarda Gellerta.

W razie braku możliwości formalnych, konferencja  odbędzie się w trybie on-line. 

Nowy termin jest już po obchodach Światowego Tygodnia Karmienia Piersią, tradycyjnie świętowanego w pierwszym tygodniu sierpnia. Dlatego Program Konferencji KUKP rozszerzymy o sprawozdanie ze światowych i polskich inicjatyw z okazji tego Tygodnia.

Już dziś serdecznie zapraszamy na doroczną konferencję KUKP w nowym terminie 2 października. 

KONFERENCJA KUKP 29 MAJA 2020 - ZMIANA TERMINU

Z powodów epidemiologicznych nasza Konferencja „SUPPORT BREASTFEEDING FOR A HEALTHIER PLANET” zaplanowana na dzień 29 maja 2020 w zaplanowanym terminie nie odbędzie się. 

Ponieważ problem zdrowej planety nabiera szczególnego znaczenia w dzisiejszej sytuacji zdrowotnej, a także, bardzo zależy nam na osobistych kontaktach z Uczestnikami, staramy się przenieść nasze spotkanie na wrzesień 2020. Będzie to tuż po obchodach Światowego Tygodnia Karmienia Piersią, tradycyjnie świętowanego w pierwszym tygodniu sierpnia. Program Konferencji rozszerzymy o sprawozdanie ze światowych i polskich inicjatyw z okazji tego Tygodnia.

Już dziś serdecznie zapraszamy na doroczną konferencję KUKP, do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

O dokładnym terminie i dodatkowych tematach w Programie będziemy wkrótce informować.

POSTĘPOWANIE Z NOWORODKIEM PRZY PODEJRZENIU ZAKAŻENIA 2019 NCOV

W Polsce obowiązują zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Zostały oparte o model lekarzy chińskich, najbardziej doświadczonych w tym zakresie. Wskazują na konieczność izolacji dziecka od matki w sensie fizycznym, także w zakresie karmienia. Izolacja trwa do czasu uzyskania ujemnych wyników i ustąpienia objawów klinicznych podejrzanej lub zakażonej matki. W tym czasie polecane jest podtrzymanie laktacji u matki, aby można było wrócić do karmienia piersią niezwłocznie po spełnieniu powyższych warunków. 
W stosunku do zaleceń WHO, CDC oraz UNICEF zalecenia polskie są restrykcyjne. Punktem wyjścia jest stanowisko, że nie można wykluczyć zakażenia dziecka przez chorą matkę drogą krwiopochodną podczas ciąży, drogą wertykalną podczas porodu, drogą poprzez mleko pozyskiwane przez dziecko bezpośrednio z piersi oraz pośrednio - poprzez kontaminację mleka odciąganego, jak również ogólnie drogą kropelkową.  
Całość postępowania  diagnostycznego z noworodkiem matki podejrzanej/zakażonej 2019 nCoV przedstawia załączona prezentacja.

Zobacz prezentację

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią odkłada zaplanowane w dniach 3-4 kwietnia oraz 24-25 kwietnia terminy reocen szpitali na czerwiec lub lipiec 2020 (do wzajemnych ustaleń).
Życzymy utrwalania wysokiego standardu opieki nad matką i dzieckiem po urodzeniu oraz dalszego gruntowania wiedzy personelu medycznego.

Pozdrawiam serdecznie,
Maria Wilińska
Prezes Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ KUKP „SUPPORT BREASTFEEDING FOR A HEALTHIER PLANET”

W dniu 29 maja 2020 r. w Auli Wielkiej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie organizujemy doroczną konferencję z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych laktacją i karmieniem naturalnym, w szczególności przedstawicieli Szpitali Przyjaznych Dziecku, wszystkich pracowników medycznych zajmujących się kobietą w okresie laktacji, stowarzyszenia promujące karmienie naturalne oraz wszystkie inne osoby, którym leży na sercu zdrowie dziecka i matki. Będzie nam miło gościć także matki karmiące piersią swoje dzieci.

Gwarantujemy wiele merytorycznych dyskusji, możliwość wymiany poglądów i twórczych dyskusji o tym, co należy zrobić, aby karmienie piersią stało się w Polsce powszechne.
Miło nam poinformować, że jako pierwsi Patronat Honorowy nad Konferencją objęli Jego Magnificencja prof. dr hab. Ryszard Gellert Dyrektor CMKP oraz prof. dr hab. Ryszard Lauterbach Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

O następnych wydarzenia związanych z przygotowaniami do konferencji będziemy systematycznie informować.

Załączamy program konferencji.

WIZYTA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCEJ REOCENĘ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECIENIE

W dniach 10-11.01.2020 Komisja desygnowana przez Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią miała przyjemność gościć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie. Komisja dokonała reoceny realizacji „10 Kroków do udanego karmienia piersią”. Stwierdzono, że Szpital realizuje wszystkie „10 Kroków do udanego karmienia piersią” i przestrzega zasad Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz spełnia kryteria „Szpitala Przyjaznego Dziecku”.

Z prawdziwą przyjemnością każdy z członków Komisji słuchał bardzo pozytywnych opinii pacjentek dotyczących opieki i wspierania matek w karmieniu naturalnym swoich dzieci w Klinice Patologii Noworodka SPSK2 w Szczecinie. O jakości opieki w oddziale może świadczyć fakt, iż w dobie spadku liczby urodzeń w Polsce, SPSK2 w Szczecinie od kilku lat notuje wzrost liczby pacjentek wybierających Klinikę Patologii Noworodka jako miejsce przyjścia swojego dziecka na świat.

W imieniu członków komisji oceniającej dziękujemy całemu zespołowi Szpitala za przygotowanie placówki do reoceny i gratulujemy świetnego wyniku.

JUŻ WKRÓTCE NASZA DOROCZNA KONFERENCJA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO TYGODNIA KARMIENIA PIERSIĄ 2020!

Już 29 maja 2020 odbędzie sie kolejna konferencja KUKP inicjująca obchody tegorocznego Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Organizujemy ją dla Szpitali Przyjaznych Dziecku oraz wszystkich zwolenników laktacji i karmiena naturalnego. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie, forum dyskusyjne na gorące tematy, prezentacja badania ankietowego KUKP nt Inicjatywy Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią, wystąpienia  znakomitych Gości Konferencji i prezentacja nowych inicjatyw KUKP.

Planujemy też wydanie kolejnego, konferencyjnego Biuletynu KUKP. Zachęcam i zapraszam do zgłaszania tematów wystąpień podczas konferencji oraz nadsyłania ciekawych tekstów do Biuletynu. Wszystkie zgłoszenia będziemy wnikliwie analizować i ustalać ich wykorzystanie.

Szczegóły wkrótce!

UDANE SZKOLENIE W KUKP

Z przyjemnością informujemy, że szkolenie dotyczące znowelizowanych przez WHO  „10 kroków do udanego karmienia piersią”,  które odbyło się 8 lutego,  zgromadziło 21 osób  z 5 szpitali.

Czytaj więcej

PROGRAM SZKOLENIA KUKP

Termin: 08.02.2020
Miejsce: Warszawa, ul. Czerniakowska 231, sala konferencyjna SPSK im. prof. W. Orłowskiego, CMKP
Czas trwania: godz. 10.00-16.00

 1. Komunikacja członków komisji KUKP z personelem szpitala w procesie jego oceny/reoceny.
  – Halina Boniecka (45 min.).
 2. Wdrażanie na oddziale „10 kroków do udanego karmienia piersią” według wersji tego dokumentu znowelizowanej  przez WHO w 2018 r.
  – dr Marzena Kostuch (2x45 min.).
 3. Realizacja „10 kroków…’ na oddziałach intensywnej terapii noworodka.
  – dr hab. Maria Wilińska, prof. CMKP (45 min.).
 4. Proces oceny/reoceny Szpitala Przyjaznego  Dziecku  krok po kroku.
  – Maria Kaleta (45 min.)
 5. Panel dyskusyjny

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 8 LUTEGO

Uprzejmie informujemy, że kolejne szkolenie KUKP dotyczące znowelizowanych przez WHO  „10 kroków do udanego karmienia piersią”  odbędzie się 8 lutego 2020 r. w godz. 10.00-16.00 w dużej sali wykładowej szpitala przy Czerniakowskiej 231 w Warszawie. Wejście od ul. Czerniakowskiej, przy Izbie Przyjęć, II piętro.
Serdecznie zapraszamy.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres kukp@laktacja.pl. Cena udziału w szkoleniu wynosi 100 zł od osoby.
Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto:
mBank nr 54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NOWEGO WYDANIA BIULETYNU KUKP I SZPITALI PRZYJAZNYCH DZIECKU

Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny numer BIULETYNU. W tej edycji znajdziecie m. in. artykuły o edukacji laktacyjnej, o lekach znieczulających w położnictwie oraz o znaczeniu karmienia piersią dla zdrowia psychicznego matek.  Ponadto: "Co nowego w karmieniu piersią", czyli przegląd publikacji ze świata, "Porady eksperta", czyli odpowiedzi na pytania matek  w sprawie problemów z laktacją oraz list ze Szpitala Przyjaznego Dziecku w Olsztynie omawiający przygotowania do reoceny według  "10 kroków..."  Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury.

Czytaj

OLSZTYN PO RAZ TRZECI OBRONIŁ TYTUŁ SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

W dniach 15-16.11.2019 r. komisja KUKP odwiedziła Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie  i dokonała reoceny realizacji „10 Kroków do udanego karmienia piersią”. Stwierdzono, że Szpital bezwzględnie przestrzega zasad Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz spełnia  kryteria „Szpitala Przyjaznego Dziecku”.

Respondentki, które odpowiadały na pytania zawarte w ankietach, udzielały wyczerpujących odpowiedzi. Chwaliły profesjonalizm szpitalnego zespołu, a także przemiłą atmosferę na oddziale. Zgodnie twierdziły, że czują się dobrze zaopiekowane przez cały czas pobytu i poleciłyby ten szpital potencjalnym pacjentkom.
 
W imieniu członków komisji oceniającej dziękujemy całemu zespołowi Szpitala za przygotowanie placówki do reoceny i gratulujemy świetnego wyniku.

KONFERENCJA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO TYGODNIA KARMIENIA PIERSIĄ 2020

Tradycyjnie, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią organizuje z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią, obchodzonego w Polsce w okresie między Dniem Matki a Dniem Dziecka, coroczną ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową. Konferencje te obejmuje swym patronatem Minister Zdrowia, Dyrektor Generalny UNICEF w Polsce, Dyrektor Biura WHO w Polsce. Aktualnie staramy się o honorowy patronat także innych ważnych instytucji naukowych, administracyjnych i społecznych w Polsce.

Czytaj więcej

NASI NOWI PRZYJACIELE

Największym kapitałem Smart Pharmy są ludzie - osoby z pasją i poczuciem celu, które wnoszą do firmy nowe pomysły, doświadczenie i profesjonalizm działania. Kompetencje i zaangażowanie całego zespołu umożliwiają wdrażanie na rynek innowacyjnych produktów, których proces powstawania jest zgodny z najwyższymi standardami. Szczególny nacisk kładziony jest na działalność edukacyjną. Przez udział w konferencjach i sympozjach pracownicy zdobywają wiedzę oraz starają się zaprezentować produkty jak najszerszemu gronu specjalistów.

Czytaj więcej

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KUKP

Zarząd Główny KUKP uprzejmie zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Komitetu w dn. 5 grudnia 2019 r. w budynku Szpitala im. prof. W. Orłowskiego przy ul. Czerniakowskiej 231 w Warszawie. Początek Zebrania o godz. 13.00.

Program Zebrania obejmuje:

 1. omówienie pilnych spraw organizacyjnych;
 2. omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
 3. przyjęcie nowych członków.

Serdecznie zapraszamy.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: kukp@laktacja.pl

BYLIŚMY W TORUNIU

W dniu 22 listopada odbyła się w Toruniu ogólnopolska konferencja Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa (SMP).  Prof. Maria Wilińska została zaproszona do wygłoszenia wykładu  pt. „Inicjatywa WHO Baby Friendly Hospital wyzwaniem dla szpitala XXI wieku w Polsce”.

Czytaj więcej

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA

W dniu 21.11.2019, w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia,  z inicjatywy prof. Marii Wilińskiej, zostało zorganizowane spotkanie z nadzorem krajowym pielęgniarek i położnych. Spotkanie prowadziła Pani Minister Józefa Szczurek Żelazko oraz dr Greta Kanowik, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Temat spotkania objął kształcenie przed- i podyplomowe tej grupy zawodowej w zakresie laktacji i karmienia naturalnego.

Czytaj więcej

BYLIŚMY W CZĘSTOCHOWIE

W dniu 18 listopada odbyła się w Częstochowie konferencja pt. „Noworodek pacjentem wielospecjalistycznym…”.  Była to kolejna, już 10 edycja Spotkań Teatralnych, spotkania naukowego organizowanego przez dr Jolantę Warzychę, v-ce ordynatora Oddziału Noworodkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Jola jest Przewodniczącą Śląskiego Oddziału Regionalnego PTN, jest też członkiem naszego Zarządu Głównego. KUKP reprezentowała tam prof. Maria Wilińska.  Nasza Przewodnicząca wygłosiła podczas konferencji wykład „Magia mleka kobiecego – przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne”. W trakcie wykładu omówiła też Inicjatywę WHO Szpital Przyjazny Dziecku oraz rolę KUKP w popularyzacji 10 Kroków do udanego karmienia piersią w Polsce. Uczestnicy konferencji otrzymali Biuletyny KUKP wydane w roku 2019. Gratulujemy Joli bardzo udanej konferencji i dziękujemy, że mogliśmy zaprezentować się w Częstochowie!

SPOTKANIE W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE SANITARNYM (GIS)

W dniu 13.listopada 2019  prof. Maria Wilińska spotkała się z Głównym Inspektorem Sanitarnym  Ministrem Jarosławem Pinkasem w jego siedzibie przy Targowej 65 w Warszawie. Podczas tej wizyty nasza Przewodnicząca przedstawiła Panu Ministrowi główne założenia i cele działalności Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią,  w szczególności  Inicjatywę WHO Szpital Przyjazny Dziecku. Rozmawiano o znaczeniu tej Inicjatywy w propagowaniu karmienia piersią i korzyściach w zakresie poprawy odsetka karmionych piersią, co niesie za sobą implementacja do szpitali Programu 10 kroków do udanego karmienia piersią.

Czytaj więcej

BYLIŚMY W POZNANIU

W dniu 9 listopada w Centrum Biologii Medycznej w  Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja PROLACTA, zorganizowana przez  Fundację Opieki Okołoporodowej. Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią patronował temu przedsięwzięciu. Gościem specjalnym konferencji była dr Gina Weissman (IBCLC, ekspertka od nauki instynktownego karmienia, przewodnicząca Izraelsk¬iego Stowarzyszenia Certyfikowanych Konsultantów Laktacy¬jnych).

Konferencja zgromadziła ponad 200 uczestniczek, pielęgniarek i położnych. Komitet reprezentowała prof. Maria Wilińska. W krótkim wystąpieniu była okazja zaprezentowania Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, jego aktywności, Idei szpitala Przyjaznego Dziecku jak również wezwania do utworzenia platformy laktacyjnej wszystkich organizacji związanych z popularyzacją karmienia naturalnego do współpracy na rzecz promocji karmienia piersią.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO NA ŁUSZCZYCĘ

W dniu 29 października odbyła się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) debata na temat problemów osób z łuszczycą. Inicjatorem spotkania była prof. Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii CMKP. W spotkaniu wzięło udział wiele osób  decydujących o polityce zdrowotnej w Polsce oraz kierunkach rozwoju opieki nad pacjentami z łuszczycą. Obecni byli m. in. Pan Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia, prof. Wojciech Bik, Prorektor CMKP, prof. Joanna Narbutt, Konsultant krajowa ds. dermatologii i wenerologii, prof. Lidia Rudnicka, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Czytaj więcej

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA

W drugiej połowie października  2019 odbyło się w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie spotkanie z Minister Józefą Szczurek Żelazko, na którym Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią reprezentowała prof. Maria Wilińska.

Podczas tej wizyty nasza Przewodnicząca przedstawiła Pani Minister główne założenia i cele działalności Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią,  w szczególności  Inicjatywę WHO Szpital Przyjazny Dziecku. Rozmawiano o znaczeniu tej Inicjatywy w propagowaniu karmienia piersią i korzyściach w zakresie edukacji personelu medycznego, ujednoliceniu wiedzy i praktyk szpitalnych.

Czytaj więcej

SPOTKANIE Z DYREKTOREM GENERALNYM UNICEF

W dniu 09.10.2019r Przewodnicząca Stowarzyszenia Maria Wilińska i Wiceprzewodnicząca Marzena Kostuch spotkały się w siedzibie UNICEF z Dyrektorem Generalnym UNICEF Panem Markiem Krupińskim i Dyrektor ds. Advocacy Panią Ewą Falkowską. Tematem spotkania była wzajemna wymiana informacji na temat aktualnej działalności obu organizacji oraz ustalenie możliwych platform wzajemnej współpracy. Na spotkaniu dyskutowano na temat idei „Szpital Przyjazny Dziecku” i możliwego wsparcia technicznego UNICEF w realizacji tej idei w szpitalach oraz projektu „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” . Jest to nowy projekt wdrażany przez Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, który ma na celu propagowanie tworzenia miejsc w budynkach użyteczności publicznej, w których matki będą mogły w sposób godny  i bez skrępowania nakarmić piersią swoje dzieci.  Oba projekty promują naturalne karmienie jako najlepszy sposób żywienia niemowląt i małych dzieci.  Natomiast Pan Marek Krupiński przedstawił założenia projektu UNICEF  „Miasto Przyjazne Dzieciom”, którego celem jest wsparcie miast w zapewnieniu lepszej jakości dóbr i usług dla dzieci i praktyczna realizacja zapisów Konwencji o prawach dziecka. Dyskutowano na temat możliwości wzajemnej współpracy w ramach powyższych projektów.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 8 LUTEGO

Uprzejmie informujemy, że kolejne szkolenie KUKP dotyczące znowelizowanych przez WHO  „10 kroków do udanego karmienia piersią”  odbędzie się 8 lutego 2020 r. w godz. 10.00-16.00 w dużej sali wykładowej szpitala przy Czerniakowskiej 231 w Warszawie. Wejście od ul. Czerniakowskiej, przy Izbie Przyjęć, II piętro.
Serdecznie zapraszamy.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres kukp@laktacja.pl. Cena udziału w szkoleniu wynosi 100 zł od osoby.
Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto:
mBank nr 54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

AKTUALIZACJA LISTY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KUKP

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Komitetu swojego członkostwa w KUKP na adres mailowy: kukp@laktacja.pl. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie zaległych składek, co jest warunkiem pozostania członkiem Stowarzyszenia.
Składki prosimy opłacać przelewem na konto: mBank nr konta: 54114010100000504608001001.
Dziękujemy.

SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW DZIECKA

21 października 2019 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej Zarządu KUKP prof. Marii Wilińskiej z Rzecznikiem Praw Dziecka Panem Mikołajem Pawlakiem. Podczas spotkania  nasza Przewodnicząca przedstawiła główne cele działania Komitetu i realizowane obecnie zadania. Pan Minister okazał żywe zainteresowanie współpracą z KUKP w zakresie popularyzacji karmienia naturalnego, organizacji miejsc przyjaznych karmieniu piersią, udziałem w dorocznej konferencji naukowo-szkoleniowej KUKP w maju przyszłego roku oraz pozostałymi formami naszej aktywności.
Obszary działania Rzecznika Praw Dziecka i KUKP są zbieżne, co stwarza platformę do owocnej współpracy. Ustalono współdziałanie w zakresie obejmowania patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka kolejnych przedsięwzięć KUKP oraz wzajemnego angażowania się w realizację celów statutowych.
Cieszymy się z efektów tego spotkania, ponieważ stwarzają one nowe pola do działania obu stronom.

KURS „10 KROKÓW DO UDANEGO KARMIENIA PIERSIĄ” W OLSZTYNIE

19 października 2019 r. w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie odbyło się pierwsze w nowej kadencji Zarządu KUKP szkolenie z zakresu „10 kroków …”. Szkolenie, które prowadziły prof. Maria Wilińska i dr med.Marzena Kostuch, zgromadziło liczną grupę lekarzy, położnych i pielęgniarek oraz kadrę zarządzającą oddziałów neonatologicznego i położniczego olsztyńskiego Szpitala. Gościem specjalnym szkolenia był Marek Krupiński, Dyrektor Generalny Biura UNICEF w Polsce.

Czytaj więcej

ZAPRASZAMY DO LEKTURY NOWEGO WYDANIA BIULETYNU KUKP I SZPITALI PRZYJAZNYCH DZIECKU

Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny, drugi w tym roku numer BIULETYNU. W tej edycji po raz pierwszy aż 3  nowe działy: "Co nowego w karmieniu piersią", czyli przegląd publikacji ze świata, "Porady eksperta", czyli odpowiedzi na listy matek do KUKP w sprawie problemów z laktacją oraz "Szpital Przyjazny Dziecku w praktyce", w którym publikujemy dwa listy ze szpitali  w Zamościu i Białej Podlaskiej opisujące skuteczne przygotowania do reoceny według kryteriów  "10 kroków..."  Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury.

Czytaj

ZACHĘCAMY SZPITALE W POLSCE DO ZDOBYCIA TYTUŁU SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Podejmujemy kolejną akcję zachęcania szpitali, które jeszcze nigdy nie uzyskały tytułu Szpital Przyjazny Dziecku, do zapoznania się z tą inicjatywą WHO. Wszystkie szpitale w Polsce zapraszamy do tego prestiżowego grona placówek stosujących najwyższe standardy opieki nad kobietą i dzieckiem po urodzeniu!

Czytaj więcej

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE W PAŹDZIERNIKU

Uprzejmie informujemy, że kolejne szkolenie KUKP dotyczące znowelizowanych przez WHO  „10 kroków do udanego karmienia piersią”  odbędzie się 12 października w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, w sali wykładowej na 2. piętrze. Szkolenie zaczynamy o godzinie 10.00. Zapraszamy.

Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres kukp@laktacja.pl

Program szkolenia

NOWY PROJEKT MINISTERSTWA ZDROWIA I NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Rozpoczęła się realizacja pilotażowego projektu pn. Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy. Do jego realizacji zostały zaproszone wszystkie podmioty lecznicze mające kontrakt z NFZ oraz oddziały dedykowane kobietom w ciąży i po porodzie. Twórcy projektu mają nadzieję na poprawę jakości szeroko rozumianej jakości opieki zdrowotnej. Jest nadzieja, że projekt zainicjuje kolejne zmiany w zakresie żywienia szpitalnego.

Jako Komitet Upowszechnienia Karmienia Piersią konsultowaliśmy ten dokument. Jest nam miło, że mogliśmy uczestniczyć w tym ważnym procesie. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia będzie wrażliwe także na propozycje poprawy jakości żywienia noworodków w oddziałach położniczych.

dr hab. med. Maria Wilińska

WABA (WORLD ALLIANCE FOR BREASTFEEDING ACTION) PISZE:

Wyłączne karmienie piersią to najlepsze źródło i model karmienia małych dzieci. 

Mleko matki jest czymś więcej niż pokarm dla noworodków i niemowląt, jest również silnym „lekiem” w zapobieganiu chorobom. Jest dostosowane do potrzeb każdego dziecka. Mleko kobiece kształtuje mikrobiom dziecka, wzmacnia system odpornościowy i zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przewlekłych. Istnieje wiele dowodów, że karmienie piersią jest podstawą przetrwania dzieci. W krajach o niskim i średnim dochodzie niemowlęta, które otrzymały w okresie pierwszych 6 miesięcy życia także inne pokarmy i płyny oprócz pokarmu matki, były 2,8 razy bardziej narażone na zgon niż te, które były karmione wyłącznie piersią (Sankar i wsp. 2017).  

Karmienie naturalne chroni przed zapaleniem płuc i biegunką, dwoma wiodącymi  na świecie zabójcami dzieci poniżej piątego roku życia. Redukuje występowanie infekcji wieku dziecięcego, zarówno w krajach bogatych jak i biednych. Dane z Millennium Cohort Survey (Wielka Brytania) wskazują, że gdyby wszystkie dzieci w Wielkiej Brytanii były karmione wyłącznie piersią przez pierwszych sześć miesięcy, zapobiegłoby to 53% hospitalizacji z powodu biegunki oraz 27% hospitalizacji z powodu infekcji dolnych dróg oddechowych w każdym miesiącu (Quigley et al 2007).

Karmienie piersią daje każdemu dziecku taką samą możliwość optymalnego zrównoważonego rozwoju. Karmienie piersią jest jedną z najmądrzejszych inwestycji zwiększających kapitał ludzki i stymulujących wzrost gospodarczy.

Zbyt niskie wskaźniki karmienia piersią są odpowiedzialne za straty rzędu ponad $ 230 miliardów  rocznie w krajach o wysokich dochodach i $ 70 mld rocznie w krajach o niskim i średnim dochodzie (Rollins i wsp. 2016). 

Wyłączne karmienie piersią jest znanym od dawna, standardowym wskaźnikiem monitorowania poziomu zdrowotnej w krajach. Monitorowanie wyłącznego karmienia piersią jest technicznie wykonalne ze względu na dostępność do globalnej bazy danych z około 140 krajów. Pożądane jest zaangażowanie wszystkich państw członkowskich w regularne zgłaszanie tego wskaźnika do co najmniej 2030 roku do Światowego Zgromadzenie Zdrowia (WHA) - Cele żywieniowe. 

Jeszcze do 8 września możesz poprzeć akcję WABA wypełniając ankietę pod poniższym adresem  (wybierz cel 2 i wyślij).

Ankieta

INICJATYWA: MIEJSCE PRZYJAZNE KARMIENIU W POLSCE

Program Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią jest inicjatywą Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, mającą na celu zapewnienie w jak największej ilości przestrzeni publicznych na terenie całego kraju właściwych warunków dla nieskrępowanego karmienia piersią przy uwzględnieniu praw mam karmiących, jak również innych użytkowników przestrzeni.

Status miejsca przyjaznego karmieniu piersią i znak „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” są przyznawane przez Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią instytucjom, firmom, miejscom i obiektom publicznym, których właściciele lub zarządcy w szczególny sposób przyczyniają się do stworzenia w zarządzanych przez nich przestrzeniach przyjaznych warunków dla mam karmiących piersią.

Czytaj dalej

SZPITAL W BIAŁEJ PODLASKIEJ OBRONIŁ PRESTIŻOWY TYTUŁ

W dniach 23-24.08.2019 roku Komisja Ocen i Reocen KUKP  przebywała w Białej Podlaskiej, korzystając z zaproszenia Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Celem wizyty było przeprowadzenie reoceny realizacji „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Nasz zespół spotkał się z ciepłym przyjęciem Kadry Zarządzającej Szpitala nastawionej pozytywnie do idei „Szpital Przyjazny Dziecku”. Personel Szpitala wzorowo realizuje „10 kroków…” i zasłużył na wielkie uznanie komisji oceniającej.

Czytaj więcej

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO TYGODNIA KARMIENIA PIERSIĄ

Z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ zostały przeprowadzone akcje zachęcające do karmienia piersią. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych OW NFZ.

Czytaj więcej

ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ

Światowy Tydzień Karmienia Piersią obchodzony jest na świecie corocznie w pierwszym tygodniu sierpnia. Mimo, że w Polsce  mamy tradycję obchodzenia go w ostatnim tygodniu maja (między Dniem Matki i Dniem Dziecka), angażujemy się w inicjatywy także w sierpniu.

Braliśmy udział w gromadzeniu danych do plakatu właśnie opublikowanego przez European foundation for the care of newborn infants  (EFCNI), z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Nasze logo jest wśród innych organizacji włączających się w popularyzację karmienia piersią.

Podgląd plakatu

Bierzemy udział w akcji Narodowego Funduszu Zdrowia popularyzującej karmienie piersią.

Zachęcam także do lektury opracowania WABA na temat karmienia piersią przez kobiety pracujące. Bardzo ciekawy materiał, znacznie rozszerzający nasze wyobrażenie o  karmieniu naturalnym przez kobiety zaangażowane zawodowo w różnych krajach świata. Myślę, ze obala wiele mitów i naszych wyobrażeń o świadomości na temat zdrowego stylu życia w krajach o różnym rozwoju cywilizacyjnym.

Opracowanie WABA

WARTO POCZYTAĆ

Zachęcamy do czytania najnowszych informacji o Szpitalach Przyjaznych Dziecku i o karmieniu piersią, umieszczonych w zakładce:

Warto poczytać

SPOTKANIE INAUGURACYJNE W NOWEJ SIEDZIBIE KUKP

W nowej lokalizacji Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią - w Szpitalu Klinicznym CMKP - 11 lipca odbyło się uroczyste inauguracyjne spotkanie. KUKP. Prowadziła je Przewodnicząca Zarządu KUKP prof. Maria Wilińska. Zebranych powitał Dyrektor SPSK dr Dariusz Hajdukiewicz. W spotkaniu wzięło udział wielu znakomitych Gości. Swoją obecnością zaszczycił nas Zbigniew J. Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W swoim wystąpieniu Pan Minister podkreślił wielkie znaczenie karmienia naturalnego dla zdrowia dzieci i ich matek. Obecna polityka rządu RP jest bardzo przychylna rodzinie i wspiera wszelkie inicjatywy, które popularyzują karmienie naturalne.

Czytaj więcej

PISZĄ O NAS

Gazeta dla Lekarzy (GdL) to poczytne czasopismo dedykowane wszystkim zainteresowanym nowościami w medycynie w Polsce i na świecie, w ujęciu poważnym a czasami nieco żartobliwym. Odrobina sarkazmu i zdrowego dystansu do wszystkiego ważnego, co dzieje się na światowych zjazdach medycznych, o czym mówią i piszą politycy ułatwia nasze życie i umożliwia przetrwanie nawet wtedy, gdy trudno i ciężko. Niezwykle interesująca historia, choćby mody damskiej, czyni to czasopismo nie tylko źródłem wiedzy, ale też tak potrzebnego relaksu.
W najnowszym numerze GdL znalazła się też informacja o KUKP, co skonstatowałam z miłym zaskoczeniem. Cieszymy się, ze GdL dostrzega nasz Komitet jako organizację, która ma potencjał do dokonywania pozytywnych zmian.
 
Zachęcam do lektury!
Maria Wilińska

Czytaj

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY KUKP

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, powołany do popularyzacji karmienia naturalnego przez wdrażanie „10 Kroków do udanego karmienia piersią”  w szpitalach w Polsce, otwiera swoje podwoje w nowej siedzibie, w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP.

Czytaj więcej

PODZIĘKOWANIA DLA DYREKCJI SZPITALA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

W imieniu własnym i całego Zarządu Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią chciałabym najserdeczniej podziękować Dyrekcji Szpitala im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie za kilkuletnią gościnność w postaci użyczenia pomieszczenia biurowego na siedzibę KUKP. Przez trzy lata mogliśmy działać w bardzo dobrych warunkach lokalowych. W Szpitalu przy Madalińskiego KUKP uzyskało nie tylko "dach nad głową", ale też możliwość organizowania konferencji i warsztatów oraz wielką życzliwość w codziennych sprawach. Było nam bardzo miło gościć w życzliwych progach Szpitala Przyjaznego Dziecku, miejscu wyjątkowym dla kobiety w zdrowiu i najcięższej chorobie, w siedzibie Regionalnego Banku Mleka Kobiecego.
Rozumiemy jednak konieczność realizacji przez Szpital nowych celów, tak ważnych dla kobiet, które walczą o swoje życie.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy i życzymy Szpitalowi wielu dalszych sukcesów i wspaniałego rozwoju!

Przewodnicząca Zarządu Głównego KUKP
Maria Wilińska

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE DLA SZPITALI W GDAŃSKU

6 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia dwóm szpitalom Spółki Copernicus certyfikatu Szpitala Przyjaznego Dziecku. Są to:  Szpital im. M. Kopernika, przy ul. Nowe Ogrody oraz Szpital św. Wojciecha przy ul. Jana Pawła II.

Czytaj więcej

OPIEKA PERINATOLOGICZNA TEMATEM SPOTKANIA W PAŁACU PREZYDENCKIM

5 czerwca 2019 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie sekcji Ochrona Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju.  Podczas konferencji omawiano wpływ jakości i zakresu opieki perinatologicznej na decyzje prokreacyjne Polek.

Czytaj więcej

WZMACNIAJMY RODZICÓW – UMOŻLIWIAJMY KARMIENIE PIERSIĄ

Pod tym ogólnoświatowym hasłem 25 maja 2019, w polskim Tygodniu Karmienia Piersią, odbyła się nasza kolejna coroczna konferencja.

Konferencja zgromadziła duża grupę zainteresowanych pracowników szpitali z całej Polski.

Czytaj więcej

BYLIŚMY W ZAMOŚCIU

W dniach 31 maja-1 czerwca Zespół Oceniający KUKP Odwiedził Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Zamościu. Szpital zaprosił nas celem przeprowadzenia reoceny pod kątem realizacji „10 kroków do udanego karmienia piersią”. Na miejscu zastałyśmy zespół ludzi entuzjastycznie nastawiony do idei Szpital Przyjazny Dziecku!

Czytaj więcej

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KUKP WYBRAŁO NOWY ZARZĄD

Zgodnie z zapowiedzią prof. Barbara Kowalewska Kantecka zakończyła pracę w KUKP na stanowisku Przewodniczącej Zarządu Głównego i podziękowała dotychczasowemu Zarządowi za pracę. Przyznała, że aktualna sytuacja Komitetu jest bardzo trudna. Wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszły następujące osoby:

 1. Maria Wilińska, Przewodnicząca Zarządu Głównego
 2. Marzena Kostuch, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego
 3. Magdalena Zarlenga, członek Zarządu
 4. Maria Migielska-Wołyniec, członek Zarządu
 5. Jolanta Warzycha, członek Zarządu
 6. Ewa Wodzikowska, członek Zarządu
 7. Elżbieta Baum-Chróścicka, skarbnik (do końca roku 2019)

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Katarzyna Gontarek
 2. Justyna Grzyb
 3. Ewa Wybraniec

Nowo wybrana Przewodnicząca Zarządu Głównego Maria Wilińska podziękowała prof. Barbarze Kowalewskiej-Kanteckiej za przewodniczenie KUKP w 2 kadencjach. Świadoma odpowiedzialności i trudnej sytuacji KUKP, ale też istniejących możliwości rozwoju Stowarzyszenia, przy wsparciu Zarządu i wszystkich członków organizacji,  podjęła wyzwanie kierowania organizacją. Wszystkim obecnym członkom KUKP podziękowała za powierzenie tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji i zaprosiła do intensywnej pracy.

NOWY NUMER BIULETYNU JUŻ DOSTĘPNY

Miło nam poinformować, że ukazał się wiosenny numer BIULETYNU KUKP i SZPITALI PRZYJAZNYCH DZIECKU. Tematem przewodnim jest tegoroczne hasło Światowego Tygodnia Karmienia Piersią "Wzmacniajmy Rodziców - Umożliwiajmy Karmienie Piersią" . Zapraszamy do lektury.

Czytaj

KONFERENCJA NAUKOWA KUKP 2019

Drodzy  Państwo,
data naszej tegorocznej Konferencji Naukowej jest szczególna: sobota 25 maja 2019 r., a więc między  Dniem  Matki a Dniem Dziecka.
Tradycyjnie mottem Konferencji jest aktualne hasło Światowego Tygodnia Karmienia Piersią, które w tym roku brzmi:.

„WZMACNIAJMY RODZICÓW – UMOŻLIWIAJMY KARMIENIE PIERSIĄ”

Już po raz czwarty spotkamy się w sali konferencyjnej Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie przy ul. A. J. Madalińskiego 25, gdzie obecnie znajduje się siedziba Stowarzyszenia KUKP.

Rejestracja uczestników w dniu konferencji od godz. 9:00, początek wykładów o godz. 10:00.
Zapraszamy bardzo serdecznie!

W części oficjalnej konferencji uroczyście wręczymy certyfikaty Szpitalom Przyjaznym Dziecku,  które ostatnio poddały się reocenie i utrzymały ten prestiżowy tytuł.

Opłaty: dla członków KUKP – 100 zł; dla pozostałych uczestników do 15 maja  – 150 zł. (po tym terminie 200 zł).

Wniesienie opłaty zjazdowej na konto nr 75114010100000504608001011 jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji.

Czekamy na Państwa!

Komitet Organizacyjny

Sprawdź program konferencji

SZKOLENIE KUKP – DUŻA FREKWENCJA I OŻYWIONA DYSKUSJA

2 marca br. odbyło się kolejne szkolenie dotyczące aktualizacji „10 kroków do udanego karmienia piersią”, którą WHO ogłosiło w 2018 roku. Szkolenie odbyło się w Szpitalu im. Prof. W. Orłowskiego CMKP. Gościliśmy 30 osób z całego kraju zainteresowanych Inicjatywą Szpital Przyjazny Dziecku według nowych wytycznych.
Szkolenie rozpoczęła dr  n. med. Marzena Kostuch i omówiła szczegółowo każdy z 10 kroków, akcentując różnice w stosunku do pierwotnej wersji.
Następnie dr hab. Maria Wilińska przedstawiła zasady wdrażania „10 kroków…” na oddziałach intensywnej terapii noworodka.
Dr Magdalena Zarlenga zaprezentowała Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. Dokument ten zyskał wyższą rangę poprzez włączenie go do 1. kroku wg WHO.
Ostatnim punktem szkolenia było wystąpienie mgr Elżbiety Baum-Chróścickiej, która omówiła procedurę zdobywania tytułu Szpital Przyjazny Dziecku.
Tematy szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i wywołały ożywioną dyskusję.
O planowanych szkoleniach będziemy informować na bieżąco.

Procedurę zdobywania tytułu Szpital Przyjazny Dziecku omówiła p. Elżbieta Baum-Chróścicka.

INFORMACJA O MIEJSCU SZKOLENIA 2 MARCA 2019 R.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 2 marca szkolenie dotyczące nowelizacji WHO  „10 kroków do udanego karmienia piersią”  odbędzie się w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, w sali wykładowej na 2. piętrze. Szkolenie zaczynamy o godzinie 10.00.

Zapraszamy.

ŚWIĄTECZNE WYDANIE BIULETYNU

Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny numer BIULETYNU. Tematem wiodącym  jest aktualizacja "10 kroków do udanego karmienia piersią".

Zapraszamy do lektury TUTAJ.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI „10 KROKÓW DO UDANEGO KARMIENIA PIERSIĄ”

W związku z dużym zainteresowaniem aktualizacją „10 kroków do udanego karmienia piersią”, którą Światowej Organizacji Zdrowia ogłosiła w 2018 r., Zarząd Główny KUKP podjął decyzję o zorganizowaniu powtórnie szkolenia na temat realizacji nowych wytycznych WHO.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy członków KUKP, przedstawicieli Szpitali Przyjaznych Dziecku, jak również szpitali zainteresowanych podnoszeniem jakości opieki nad kobietą rodzącą i w okresie laktacji.

Szkolenie odbędzie się 2 marca 2019 r. w Warszawie w godz. 10.00-16.00. O miejscu spotkania powiadomimy odrębnie.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: kukp@laktacja.pl do 11stycznia 2019 r.

PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU NA ZDROWIE DZIECI

Przekaż 1% Twojego podatku na promocję karmienia piersią niemowląt i małych dzieci. Dzięki Twojemu wsparciu sprawimy, że  w Polsce będzie jeszcze więcej Szpitali Przyjaznych Dziecku  i matkom karmiącym. Będzie więcej  matek świadomych korzyści z karmienia piersią dla dziecka i całej rodziny. Będzie więcej zdrowych i szczęśliwych dzieci.

Dowiedz się więcej o korzyściach z karmienia dzieci mlekiem matki

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE KOMITETU UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ

Zarząd Główny Stowarzyszenia KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Komitetu i zaprasza członków KUKP na dzień 25 września 2018 roku.
Zebranie odbędzie się w Warszawie, w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego 25.

Poznaj szczegóły

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE KOMITETU UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ

Zarząd Główny Stowarzyszenia KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze  Walne Zebranie Komitetu i zaprasza członków KUKP na dzień 26 maja 2018 roku. 
Zebranie odbędzie się w Warszawie, w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego 25.

Poznaj szczegóły

PROGRAM KONFERENCJI KUPK 2018

Zapraszamy do zapoznania się programem tegorocznej Konferencji Naukowej "Karmienie Piersią - Fundamentem Życia".

Czytaj więcej

KONFERENCJA KUKP 2018

Drodzy  Państwo, data naszej tegorocznej Konferencji Naukowej jest szczególna: sobota 26 maja 2018 r., a więc  Dzień Matki!
Tradycyjnie, motto Konferencji pokrywa się z hasłem najbliższego Światowego Tygodnia Karmienia Piersią:

„KARMIENIE PIERSIĄ - FUNDAMENTEM ŻYCIA”

Już po raz trzeci spotkamy się w sali konferencyjnej Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 25, gdzie obecnie znajduje się siedziba KUKP. 

Rejestracja uczestników w dniu konferencji od godz. 8:00, początek wykładów o godz. 9:00. Zapraszamy bardzo serdecznie!

Jako że całe wydarzenie odbywa się przede wszystkim z myślą o Szpitalach Przyjaznych Dziecku,  w części oficjalnej uroczyście wręczymy certyfikaty placówkom, które ostatnio poddały się reocenie. 

Opłaty konferencyjne pozostają niezmienione, tj.: do 30 kwietnia - 100 zł dla członków KUKP, po tym terminie – 150 zł; dla pozostałych uczestników do 30 kwietnia - 150 zł, po tym terminie - 200zł. 

Wniesienie opłaty zjazdowej na konto nr  75114010100000504608001011 jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji.

Czekamy na Państwa!
Komitet Organizacyjny

Zmiana siedziby Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią

Miło nam poinformować Państwa, że od Nowego Roku Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią działa w nowej siedzibie, której udzielił nam Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Prosimy odnotować nasz nowy adres jak poniżej:

Stowarzyszenie
Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią
ul. A. J. Madalińskiego 25
02-544 Warszawa
Tel. 22 45 02 400