Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

BYLIŚMY W TORUNIU

W dniu 22 listopada odbyła się w Toruniu ogólnopolska konferencja Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa (SMP).  Prof. Maria Wilińska została zaproszona do wygłoszenia wykładu  pt. „Inicjatywa WHO Baby Friendly Hospital wyzwaniem dla szpitala XXI wieku w Polsce”.

Konferencja dotyczyła wzrastającej roli pielęgniarki i położnej w podnoszeniu jakości pracy w szpitalu. Pani dr Greta Kanowik, Dyrektor Departamentu PiP w Warszawie zachęcała uczestników spotkania do wdrażania lokalnie własnych inicjatyw zmierzających do poprawy opieki nad pacjentem w szpitalu.  Wiele mówiono o prewencji wykroczeń podczas pracy (dr Grażyna Rogala Pawelczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) oraz o jakości pracy (mgr Katarzyna Musiak, Centrum Monitorowania jakości w Krakowie).

Nasza Przewodnicząca wygłosiła wykład o najnowszych doniesieniach dotyczących wpływu mleka kobiecego na stan zdrowia i rozwój dzieci,  aktualne wskaźniki karmienia piersią w Polsce oraz przedstawiła 10 Kroków do udanego karmienia piersią jako Inicjatywę wiodącą do poprawy wykarmialności dzieci. Zachęcała do ubiegania się o tytuł, wskazując na  SzPDZ jako jedyny program o udokumentowanym korzystnym wpływie zarówno na podejmowanie karmienia piersią jak też na długość jego trwania. Dziękujemy Stowarzyszeniu za możliwość prezentacji idei Szpital Przyjazny Dziecku w tak szacownym, aktywnym i skutecznym w działaniach gronie!