Co to jest Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią

Karmienie piersią noworodka, niemowlęcia i małego dziecka odbywa się  „na żądanie”, czyli w każdym miejscu i momencie, w którym poczuje się ono głodne. To oznacza, że potrzeba nakarmienia dziecka może nastąpić na spacerze, podczas spotkania towarzyskiego, załatwiania spraw w urzędzie, w podróży. O ile człowiek dorosły może zracjonalizować potrzebę spożycia posiłku, to dziecko musi otrzymać go niezwłocznie. Jest to jego niezbywalne prawo, gwarantowane Konwencją Praw Dziecka, względami humanitarnymi, medycznymi i przede wszystkim zwykłą rodzicielską miłością.

Dlatego w każdym miejscu przestrzeni publicznej, w którym może znaleźć się matka karmiąca piersią, muszą być zapewnione warunki do nieskrępowanego, bezpiecznego i higienicznego przystawienia dziecka do piersi.

Program Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią jest inicjatywą Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, mającą na celu zapewnienie w jak największej ilości przestrzeni publicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej właściwych warunków dla nieskrępowanego karmienia piersią przy uwzględnieniu praw mam karmiących, jak również innych użytkowników przestrzeni.

Status miejsca przyjaznego karmieniu piersią i znak „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” są przyznawane Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią w ramach programu Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią instytucjom, firmom, miejscom i obiektom publicznym, których właściciele lub zarządcy w szczególny sposób przyczyniają się do stworzenia w zarządzanych przez nich przestrzeniach przyjaznych warunków dla mam karmiących piersią.

Status i znak „Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią” są przyznawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określonych w Regulaminie, po zgłoszeniu poprzez Formularz danych, zgodnie z załączonymi Kryteriami.

Nadzór merytoryczny nad założeniami i realizacją Programu sprawuje Zarząd KUKP.

KUKP zaprasza do realizacji Programu wszystkie instytucje i organizacje, których cele i zakres działalności mogą w istotny sposób wspierać cele Programu.