Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ 2020

W dniu 2 października 2020 w Auli Wielkiej CMKP odbyła się konferencja Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią „Wspierajmy karmienie piersią dla zdrowszej planety”. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert objął  to wydarzenie Patronatem Honorowym Dyrektora CMKP.  Wsparcia konferencji udzielił też Minister Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka, Minister Józefa Szczurek Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Krupiński Dyrektor Generalny UNICEF Polska oraz dr Paloma Cuchi Dyrektor Biura WHO w Polsce.

Bogaty i szeroki program konferencji skupił przed ekranami komputerów około czterystu uczestników z całej Polski (https://kukp.medius.com.pl/). Podano zatrważające statystyki emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji i dystrybucji mieszanek sztucznych oraz utylizacji opakowań. Na tle tych danych karmienie piersią stanowi istotny czynnik chroniący planetę w stopniu globalnym. Rozmawiano o barierach karmienia piersią w przestrzeni publicznej, w szpitalach, w opiece ambulatoryjnej, ale także o metodach przezwyciężania tych przeszkód. Nie zabrakło informacji o karmieniu piersią w dobie restrykcji COVID, a także o badaniach naukowych na temat środowiskowych przyczyn zanieczyszczenia mleka.

Bardzo dziękujemy wszystkim wykładowcom i uczestnikom za tak twórczy i aktywny udział w konferencji.

Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią obchodzony jest corocznie w dniach 1-7 sierpnia. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. Word Health Organization, WHO) oraz związany z nią Światowy Sojusz na Rzecz Karmienia Piersią (ang. World Alliance for Breastfeeding Action, WABA ) ustanowiły na rok 2020 globalne hasło obchodów Światowego Tygodnia Karmienia Piersią:

Support breastfeeding for a healthier planet!

(Wspierajmy karmienie piersią dla zdrowszej planety)

https://worldbreastfeedingweek.org/

Dlaczego takie hasło?

Mleko matki jest pierwszym spożywanym przez człowieka pokarmem i stanowi kluczowy element zrównoważonego systemu żywnościowego. Karmienie piersią służy dziecku, jego matce, całej rodzinie i – wreszcie - środowisku. Mleko kobiece jest produktem naturalnym, odtwarzalnym,  całkowicie bezpiecznym dla przyrody. Proces wytwarzania mleka kobiecego i dostarczania dziecku poprzez ssanie bezpośrednio z piersi zachodzi bez jakiegokolwiek zanieczyszczania środowiska i bez jakiejkolwiek potrzeby wytwarzania, stosowania i utylizacji sztucznych opakowań. Jest zawsze w odpowiedniej objętości i właściwej temperaturze. Karmienie z piersi nie generuje strat mleka, nie ma więc potrzeby utylizacji niewykorzystanych nadwyżek. Pokarm jest wytwarzany w odpowiedniej ilości, składzie, temperaturze oraz jest podawany przez matkę bezpośrednio do organizmu dziecka.

Karmienie substytutami mleka matki przyczynia się do nasilania problemu zanieczyszczenia planety i jest zjawiskiem niepokojąco rosnącym. Przemysł produkujący mieszanki sztuczne wytwarza w długim cyklu produkcyjnym, transportowym i dystrybucyjnym olbrzymie ilości gazów cieplarnianych, które są emitowane do atmosfery i stanowią istotną przyczynę globalnego ocieplenia na Ziemi oraz zanieczyszczenia wód. Produkcja żywności odpowiada za około 26% emisji gazów cieplarnianych (greenhouse gas GHG) - dwutlenku węgla, podtlenku azotu, metanu i innych. Przyczynia się również w około 32% do globalnego stopnia zakwaszenia gleby i w 78% do wzrostu mineralizacji dużych akwenów wodnych.

https://worldbreastfeedingweek.org/

Ochrona planety staje się więc naszym wspólnym - w wymiarze globalnym – obywatelskim obowiązkiem.

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP
Przewodnicząca Zarządu Głównego Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Zdjęcia z konferencji:

Minister Józefa Szczurek Żelazko

Od prawej: prof. dr hab. Ryszard Gelert, dr hab. Maria Wilińska

Od lewej: dr med. Marzena Kostuch, dr hab. med. Maria Wilińska, dr med. Jolanta Warzycha

Od lewej: dr med. Magdalena Nehring Gugulska, dr med. Marzena Kostuch, dr med. Maria Migielska, dr med. Jolanta Warzycha

Certyfikat