Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

BYLIŚMY W CZĘSTOCHOWIE

W dniach 15-16 października, wraz z mgr Marią Kaletą, z ramienia KUKP odwiedziłyśmy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie. W ciągu tych dni spotkałyśmy się z zespołem dyrekcyjnym Szpitala, rozbudowanym zespołem neonatologicznym rozlokowanym w dwóch budynkach oraz z zespołem ginekologiczno-położniczym. Widziałyśmy wspaniale wyposażony SOR Szpitala oraz szpitalną położniczo-ginekologiczną izbę przyjęć.

Na miejscu spotkałyśmy grono fascynatów laktacji i karmienia naturalnego, bardzo zaangażowanych w realizację 10 Kroków do udanego karmienia piersią. Podobnie, obecne w oddziale matki noworodków zdrowych i chorych skupione są wokół stymulacji laktacji, pozyskiwania pokarmu i przystawiania zdrowych dzieci do piersi. Żadne dziecko aktualnie przebywające w oddziale nie otrzymywało mieszanki sztucznej. Pielęgniarki i położne nieustannie krążyły wśród matek informując o zaletach karmienia naturalnego, pomagając w przystawianiu do piersi i wyjaśniając wszelkie wątpliwości. Na straży prawidłowości w realizacji procedur czuwa zespół lekarzy neonatologów oraz pielęgniarka oddziałowa. Spójnie z nimi pracuje zespół położników-ginekologów.

W szpitalu jest przestrzegany Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

Ocena szpitala pod kątem realizacji 10 kroków do udanego karmienia piersią wypadła w szpitalu pozytywnie. Cały zespół zasługuje na wielkie uznanie w zakresie zaangażowania i merytorycznego przygotowania do reoceny oraz posiadanych umiejętności.

Dlatego Zarząd KUKP przychylił się do wniosku Komisji o przyznanie WSzS w Częstochowie zaszczytnego i prestiżowego tytułu Szpital Przyjazny Dziecku.

Serdecznie gratulujemy Dyrekcji, zespołowi neonatologicznemu i położniczo-ginekologicznemu! Przede wszystkim zaś gratulujemy obecnym i przyszłym pacjentkom i pacjentom tego Szpitala, bo są otoczeni opieką zespołu pracującego zgodnie z najwyższymi światowymi standardami w zakresie laktacji i karmienia naturalnego.

Maria Wilińska

Dr n. med. Jolanta Warzycha, Oddział Neonatologiczny

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. i n. o zdr. Jolanta Majer

Szpitalna Dziecięca Izba Przyjęć