Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

HASŁO TYGODNIA KARMIENIA PIERSIĄ

Drodzy Członkowie KUKP i wszyscy sympatycy karmienia piersią,
Word Alliance for Breastfeeding Action (Światowy Sojusz na Rzecz Działań Związanych z Karmieniem Piersią) ogłosił hasło na kolejny Tydzień Karmienia Piersią 1-7 sierpnia 2022.  Brzmi ono: 

Step up for Breastfeeding. Educate and Support.
Działaj na rzecz karmienia piersią. Edukuj i wspieraj.

Tradycyjnie, w KUKP rozpoczynamy celebrowanie tego Święta od konferencji naukowo-szkoleniowej organizowanej na przełomie maja i czerwca. W bieżącym roku odbędzie się ona w dniu 27 maja, nadal w trybie on-line.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji poprzez zgłaszanie tematów do wystąpień korelujących z hasłem przewodnim. Prosimy o szerokie rozpropagowanie informacji o konferencji i o zachęcanie wszystkich zainteresowanych osób do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu. Obiecujemy wiele praktycznych wystąpień w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych kobiet karmiących, pojawiających się podczas hospitalizacji i po wypisie do domu.

Zachęcamy także do lokalnych inicjatyw promujących karmienie piersią. KUKP będzie wspierać i promować takie działania! 

Na zgłoszenia do wygłaszania tematów do prezentacji podczas konferencji czekamy do 25 kwietnia 2022.                         

Serdecznie zapraszamy. 
                                                     
                            
Warunki uczestnictwa w Konferencji

  1. Zgłoszenie udziału na adres laktacja.pl@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska, zawodu, PWZ (dla lekarzy, pielęgniarek), adresu e-mail oraz nazwy i adresu głównego miejsca pracy.
  2. Potwierdzenie wpłaty 100 zł tytułem: Udział w konferencji KUKP „Działaj na rzecz karmienia piersią. Edukuj i wspieraj”  w dniu 27 maja 2022
  3. Organizatorzy zapewniają:
    •  udział w wykładach
    • udział w dyskusjach i możliwość współtworzenia dokumentów pokonferencyjnych
    • certyfikat udziału 

Po zakończeniu konferencji, o godz. 14.00 odbędzie się  Walne Zebranie Członków KUKP

Program konferencji i Walnego Zebrania członków KUKP zostanie ogłoszony 30 kwietnia 2022.