Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ 2023

Tradycyjnie, w dniach 1-7 sierpnia na całym świecie trwa Światowy Tydzień Karmienia Piersią https://www.efcni.org/activities/campaigns/world-breastfeeding-week/
Światowy Tydzień Karmienia Piersią (WBW) to kampania organizowana przez World Alliance for Breastfeeding Action (Waba). Jest uważana za jedną z największych wspólnych kampanii zainteresowanych tematem organizacji międzynarodowych, takich jak WHO i Unicef i innych, promujących korzyści płynące z karmienia piersią. Światowy Tydzień Karmienia Piersią obchodzony jest corocznie od 1991 roku w około 120 krajach. Od 2016 roku WBW jest również zgodny z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG). 

KUKP aktywnie wspiera i uczestniczy w Światowym Tygodniu Karmienia Piersią. Prowadzimy bieżącą edukację personelu medycznego, m. in. w Szpitalu w Białej Podlaskiej. Bierzemy aktywny udział w pracach Zespołu Ekspertów w Ministerstwie Zdrowia, który przygotowuje m. in. projekt  porady laktacyjnej. Zgodnie z tegorocznym hasłem gromadzimy dane odnośnie karmienia piersią przez kobiety pracujące. Widzimy tu wiele barier. Będziemy je upubliczniać w podsumowaniu Tygodnia, co nastąpi w październiku. 

Wspieranie karmienie piersią jest naszym głównym zadaniem statutowym. Chcemy pomóc zwiększyć liczbę noworodków korzystających z mleka matki, kluczowe znaczenie ma również reprezentowanie i wspieranie najbardziej wrażliwej grupy noworodków: wcześniaków i noworodków wymagających intensywnej opieki medycznej. Noworodki urodzone przedwcześnie (i hospitalizowane) odnoszą jeszcze większe korzyści z karmienia piersią niż ich rówieśnicy urodzeni w terminie. Mimo to są mniej karmione piersią. Powody są różne i w ciągu ostatnich trzech lat różnica ta się pogłębiła. Ten problem jest widoczny w Polsce, ale też dostrzega go WABA, nawołując do zmian w leczeniu żywieniowym wcześniaków. 

Pandemia COVID-19 nie tylko spowodowała znaczny spadek wskaźników karmienia piersią, zwłaszcza na OIOM-ach dla noworodków, ale także krytycznie zmieniła sposób, w jaki pracujemy. Niekorzystnie wpłynęła na kobiety w ciąży i kobiety z dziećmi, zwiększając ryzyko bezrobocia i utrudniając dostęp do wsparcia przedporodowego, poporodowego m. in w zakresie karmienia piersią oraz usług systemu opieki zdrowotnej. 

Należy zaktualizować politykę rodzicielskiej ochrony socjalnej, która bardziej przystawałaby do obecnej sytuacji kobiet karmiących piersią. Ponadto należy stworzyć i utrzymywać odpowiednie obiekty publiczne do karmienia piersią, aby chronić, promować i wspierać karmienie piersią nie tylko w miejscu pracy, ale także w społecznościach, placówkach służby zdrowia, w miejscach publicznych, a zwłaszcza w krytycznych środowiskach, takich jak szpitale i OIOM-y. Należy zaangażować rządy, decydentów, systemy opieki zdrowotnej, miejsca pracy, społeczności i rodziców, aby mogli odgrywać większą rolę we wzmacnianiu pozycji rodzin i utrzymywaniu środowisk przyjaznych karmieniu piersią oraz systemów wsparcia w życiu (zawodowym) po pandemii. Można to osiągnąć, włączając głosy rodziców, określając perspektywy i potrzeby dotyczące karmienia piersią i rodzicielstwa oraz sposoby, w jakie polityka i ustawodawstwo mogą je wspierać, aby ostatecznie dostosować prawo i wdrażać interwencje w zakresie karmienia piersią.

Naszym celem jest uświadamianie szczególnej sytuacji matek wcześniaków i noworodków hospitalizowanych, jeśli chodzi o karmienie piersią. Dlatego upowszechniamy podczas naszych szkoleń wiedzę na temat Programu Wczesnej Stymulacji Laktacji, który z powodzeniem może i powinien być wdrażany  na każdym, nie tylko III poziomie referencyjnym opieki perinatalnej. Podejście do karmienia piersią wcześniaka niestety może być zdominowane przez inne wyzwania związane ratowaniem życia, co należy uwzględniać w kompleksowym leczeniu dziecka. 

Karmienie Piersią To Podróż i każda matka powinna być zachęcana do znalezienia najlepszego sposobu na jej przebycie z korzyścią dla niej i jej dziecka.