Bestseller laktacyjny!

Wydawnictwo pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Wspomóż KUKP

Numer KRS

0000206792

Deklaracja członkowska

Kryteria uznania miejsca przyjaznego karmieniu piersią

 1. Zamieszczenie tablicy „Miejsce przyjazne karmieniu piersią”  przy wszystkich wejściach do instytucji/budynku, na tablicach ogłoszeniowych oraz przed wejściem do pokoju/miejsca
 2. Pomieszczenie / miejsce powinno zawierać okno zewnętrzne i/lub bardzo dobre oświetlenie sztuczne. Pożądana jest wentylacja, dostęp do umywalki.
 3. Położenie pokoju/miejsca
  • nie w toaletach
  • z łatwo dostrzegalnym oznaczeniem od wejścia miejscu budynku
  • widocznie oznakowanie  jako Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią.
 4. Wyposażenie
  • Wygodny fotel lub kanapa z możliwością karmienia w różnych pozycjach; konieczna możliwość położenia dziecka i przebrania, położenia torby, itp.
  • Pożądany przyjemny wystrój miejsca, w tym obecne dekoracje ścian o tematyce związanej z laktacją i karmieniem naturalnym
  • Pożądane materiały informacyjne o karmieniu naturalnym (na życzenie materiały KUKP)
 5. Warunek bezwzględny: konieczne przestrzeganie Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, czyli
  • Zakaz reklamy jakichkolwiek mieszanek sztucznych, zarówno do karmienia początkowego jak i następnych, czyli mleka modyfikowanego, hydrolizatów i żywności uzupełniającej zawierającej logo producenta mieszanek sztucznych,
  • Zakaz reklamy akcesoriów do żywienia sztucznego,
  • Zakaż reklamy firm produkujących mieszanki sztuczne, zamieszczania ich logo, nazwy, akcji przez nie organizowanych lub promowanych, itp.