Kryteria uznania miejsca przyjaznego karmieniu piersią

 1. Zamieszczenie tablicy „Miejsce przyjazne karmieniu piersią”  przy wszystkich wejściach do instytucji/budynku, na tablicach ogłoszeniowych oraz przed wejściem do pokoju/miejsca
 2. Pomieszczenie / miejsce powinno zawierać okno zewnętrzne i/lub bardzo dobre oświetlenie sztuczne. Pożądana jest wentylacja, dostęp do umywalki.
 3. Położenie pokoju/miejsca
  • nie w toaletach
  • z łatwo dostrzegalnym oznaczeniem od wejścia miejscu budynku
  • widocznie oznakowanie  jako Miejsce Przyjazne Karmieniu Piersią.
 4. Wyposażenie
  • Wygodny fotel lub kanapa z możliwością karmienia w różnych pozycjach; konieczna możliwość położenia dziecka i przebrania, położenia torby, itp.
  • Pożądany przyjemny wystrój miejsca, w tym obecne dekoracje ścian o tematyce związanej z laktacją i karmieniem naturalnym
  • Pożądane materiały informacyjne o karmieniu naturalnym (na życzenie materiały KUKP)
 5. Warunek bezwzględny: konieczne przestrzeganie Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, czyli
  • Zakaz reklamy jakichkolwiek mieszanek sztucznych, zarówno do karmienia początkowego jak i następnych, czyli mleka modyfikowanego, hydrolizatów i żywności uzupełniającej zawierającej logo producenta mieszanek sztucznych,
  • Zakaz reklamy akcesoriów do żywienia sztucznego,
  • Zakaż reklamy firm produkujących mieszanki sztuczne, zamieszczania ich logo, nazwy, akcji przez nie organizowanych lub promowanych, itp.