Składka członkowska

Uprzejmie informujemy, że składki członkowskie KUKP w wysokości 50zł należy wpłacać na następujący numer konta:

54 1140 1010 0000 5046 0800 1001

W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, którego wpłacona składka dotyczy.

Jak stać się Szpitalem Przyjaznym Dziecku

Szpital zainteresowany uzyskaniem tytułu może zgłosić się do KUKP (podając nazwę, adres, telefon, fax, e-mail) w celu otrzymania odpłatnego pakietu informacyjnego. Następnie powinien zapoznać się z Procedurą oceniania szpitali oraz przeprowadzić wstępną samoocenę szpitala, co pozwoli mu ocenić, stopień zaawansowania w realizacji poszczególnych Kroków .

- Kwestionariusz do samooceny szpitala
- Monitoring wstępny
- Wskazówki i narzędzia do monitorowania Szpitali Przyjaznych Dziecku

Szpitale pretendujące do tytułu "Szpital Przyjazny Dziecku" przechodzą około roczny proces przygotowawczy, związany ze zmianą organizacji opieki okołoporodowej, eliminacją rutynowych praktyk niekorzystnych dla przebiegu laktacji, a nawet przebudową oddziału.
Po przeszkoleniu całego personelu i wdrożeniu w praktykę nowych zasad pracy opartych na "10 Krokach", szpital zgłasza pisemnie do KUKP gotowość do poddania się ocenie z zewnątrz. Oceny dokonuje Zespół Oceniający Szpitale pod kierunkiem przewodniczącej zespołu. W skład zespołu wchodzą: lekarz neonatolog (pediatra), lekarz położnik-ginekolog, położna, konsultant laktacyjny - przeszkoleni członkowie KUKP będący jednocześnie pracownikami Szpitali Przyjaznych Dziecku.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela przewodnicząca Komisji Ocen, Reocen i Monitoringu Szpitali Przyjaznych Dziecku oraz biuro KUKP.

Przyznając tytuł, KUKP potwierdza, że dana placówka służby zdrowia realizuje wszystkie "10 Kroków", jest porównywalna z odznaczonymi placówkami z całego świata, a jej sposób postępowania służy w pełni dobru dziecka i matki umożliwiając karmienie piersią. Jednocześnie w takiej placówce jest w pełni przestrzegany "Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece", dając szansę matkom na podjęcie decyzji o karmieniu dziecka opartej na współczesnej wiedzy medycznej, a nie na reklamie.
KUKP wychodząc naprzeciw potrzebom szpitali przygotował pakiet szkoleniowy i oferuje szkolenia dla szpitali zdecydowanych na przystąpienie do inicjatywy.

UWAGA WAŻNE! WSZYSTKIE FORMULARZE PROSIMY PRZESYŁAC NA ADRES BIURA STOWARZYSZENIA KUKP.

- Oferta szkoleń
- Karta zamawiającego szkolenie
- Formularz wstępny - informacje do umowy